Denna artikel sponsras av författare/förlag

Tanya Perskaya har skapat en revolutionerande metod för projektarbete

Tanya Perskaya, konstnär och författare. Foto: © Anna Wisén

I den nyutkomna boken Guide till Visuell ProjektModellering introducerar konstnären och projektkonsulten Tanya Perskaya en ny metod. Den ersätter ord med bild inom alla former och faser av projektarbete. Hennes tidigare utgivna projektkortlek, dess grunder samt användarexempel från svenskt näringsliv utgör en del av innehållet.

Tanya Perskaya har ett flertal yrkeskompetenser. Hon är utbildad som diplomerad arkitekt och arbetar som internationell konstnär, illustratör, skribent samt projekt- och organisationskonsult. Tidigt utvecklade hon intresse för vetenskap genom att under studietiden frilansa som illustratör för en populärvetenskaplig tidskrift. Möten med framstående forskare väckte hennes beundran för den systematiska tankens kraft, djup och omfattning. Så småningom gav det henne impuls att söka en gemensam grafisk nämnare i allehanda mänsklig verksamhet.

– Tidningsartiklarna hade ett stort spann av ämnen, samtidigt som mina egna preferenser låg inom ett konstruktivt konstnärligt uttryck. Det resulterade i att mina illustrationer byggde på abstraktion. Visuell geometrisk framställning av skilda processer reducerade det svårbegripliga till det systematiskt förenklade och följaktligen lättförståeliga, säger Tanya.

År 2002 gavs Tanyas kortlek ut på Gleerups, då kallades den Projektledarleken. Kortleken testades som projektverktyg under loppet av 15 år i statliga utredningar och projektutbildningar genom SIPU, IFL, Statskontoret, Linnéuniversitetet, Gotlands Högskola med mera, med deltagarnas positiva utvärderingar.

– Kortleken består av 14 geometriska bilder med användarinstruktion. Med verktygets hjälp kan man bygga modeller av potentiella projektsituationer. Det blir roligt och väcker innovativ anda i gruppen. Egentligen är min idé att kortleken skulle kunna användas redan i första klass innan barnen lär sig olika ämnen, så att de kan leka sig in i grundläggande strukturer. Det kanske inte sker under min livstid men jag hoppas ändå på framtiden, säger Tanya.

Projektledarleken

Projektledarleken

  • Förlag: Gleerups
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2002-10-01
  • ISBN: 9789197041638

Ett återkommande huvudbry har dock varit att användare ser att kortleken fungerar, men de förstår inte varför. Det triggade drivkraften att skriva en bok om bakomliggande grundbegrepp och systemiska mekanismer.

Guide till Visuell ProjektModellering har två funktioner, en teoretisk och en praktisk. Det praktiska handlar om en beskrivning av hur och varför kortleken fungerar, och varierande sätt att använda den som verktyg.

Bokens teoretiska del presenterar ett nytt studieämne: Visuell Strukturering. Detta är en metod som kan ersätta det verbala med en geometrisk kod som ger användarna möjlighet att överblicka pågående processer i fågelperspektiv. Det är för att handla rätt under projektets faser och även kunna förutse dess utfall.

– Visuell Strukturering slår länk mellan traditionell projektmetodik och min egen konstnärliga forskning. Metoden kan användas i löpande målinriktade processer, såsom inlärning, arbetssituationer, projektförlopp, konflikthantering och anställningsintervjuer. Den går ut på att byta ut verbal förståelse mot visuell överblick. Det ger möjlighet till kreativitet i arbete, djupare förståelse och även informationsutbyte via geometriskt schemalagt bildspråk, förklarar Tanya.

I boken sammanstrålar Tanyas egna kompetenser: de tekniska, de filosofiska och de konstnärliga.

– Bildspråket avslöjar alltets arkitektur, hur något är uppbyggt. Olika områden och discipliner förs samman. Hur än vi människor styr våra aktiviteter är det ändå naturens grundstrukturer som utformar verkligheten. Så det blir bäst för oss alla att ta dessa strukturer i beräkning.

Även om metoden huvudsakligen är avsedd för utbildning på högskolor och universitet och kan användas av många, är bokens huvudsakliga målgrupp projektledare. Man läser boken och om man finner metoden användbar skaffar man sig kortleken, förklarar Tanya.

– Det är väldigt roligt och meningsfullt att använda kortleken i grupp. Brainstorming kommer igång, det blir många skratt, kreativiteten ökar. Istället för att bläddra i en pappershög blir ens arbetsprocess visuell, systematisk och involverande färgglad.

Boken är engagerande och humoristisk på sina ställen. Den har ett logiskt upplägg och är pedagogiskt uppdelad i elva kapitel. Innehållsförteckning till varje kapitel samt underkapitlens digitala numrering gör det lätt att navigera genom 324 sidor för att välja antingen historisk bakgrund, teori, ledarskapstester, tabeller eller praktiska exempel och utvärderingar. Elfte kapitlet presenterar steg för steg hur Tanya kom på idén till ett nytt studieämne och hur kortleken blev till – ett långt samarbete med många organisationer.

– Med min egen verksamhet vill jag fylla på det som saknas i samhället, samtidigt som jag önskar att bistå människor i deras förändringsinsatser. Varje individ bör göra en maximal nytta enligt sina unika förmågor. Allas egenskaper, talanger och kunskaper bör komma till användning som resulterar i glädje. Det vill jag bidra till genom att ge människor ett särpräglat verktyg, som kan hjälpa dem i deras arbete och personlig utveckling. Att känna till och kunna följa naturens egna mönster kan ge oss numera eftersträvad ekoriktighet, transparens, hållbarhet och dessutom medkänsla, säger Tanya.

Om författaren

Tanya Perskaya (Tanja Perskaja) bor på Södermalm. Hon är skild och har två vuxna barn. Det ena gick ut StDH och det andra KTH. Efter treårig elektronikutbildning följd av femårig skolning som dipl. arkitekt arbetade Tanya som illustratör, internationell konstnär med separata utställningar och näringslivsprojekt, sedan som konsult, föreläsare, skribent och författare. Hon är aktiv medlem i Svenska Läromedelsförfattares Riksförbund och SwedenborgForum. Hennes hobby är djuphavsdykning. Guide till Visuell ProjektModellering är Tanyas första facklitterära bok, tidigare har hon publicerat böcker i andra genrer. 
Kontakt: tanya.perskaya@gmail.com eller Projekt-konsultationslinje 0900-1022000

Guide till Visuell ProjektModellering med PMG@

Guide till Visuell ProjektModellering med PMG@
Författare
Förlag Edition TPW-Tornet
GenreManagement
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor324
Vikt440 gr
Utgiven2020-06-25
ISBN 9789198209648
Boken introducerar nytt teoretiskt ämne: Visuell ProjektModellering. Informationen baseras på författarens mångåriga forskning samt på inkorporerade yrkeserfarenheter som projekt & organisationskonsult, utbildare, yrkeskonstnär och diplomerad arkitekt. Boken kompletterar övriga projekt- och management litteratur eller utbildningsmaterial med ett visuellt grafisk generaliserande tillvägagångssätt som bygger på allmängiltiga strukturer och mönster. Författaren presenterar motsvarande verktyg såsom projektkortspel PMG och Ledarskapstester. Texten innehåller bl a exempel av verkliga projekt ur svenskt näringsliv. Ett av 11 kapitel innehåller en PMG:s utvärdering gjord av studenter på Växjö Universitetet, Matematiska Systemutvecklingsinstitution, som testade PMG:kortleken som kursarbetet. Boken rekommenderas som innovations- och kreativitetsstödjande sidolitteratur för tex högskolor och universitet.

Andra titlar av Tanya Perskaya

Projektledarleken

Projektledarleken

  • Förlag: Gleerups
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2002-10-01
  • ISBN: 9789197041638

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter, främst relaterade till böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra alternativ för annonsering

sales@boktugg.se