Gyldendal vill slopa utdelningen till aktieägarna efter coronakrisen

Morten Hesseldahl, VD för Danmarks största förlag Gyldendal. Foto: Robin Skjoldborg

Danmarks största förlag, Gyldendal, ser minskad omsättning efter coronakrisen och flaggar för ett sämre resultat 2020. De vill även slopa den tidigare föreslagna aktieutdelningen till ägarna i år.

Gyldendal A/S skriver i ett pressmeddelande att de stöttar regeringens initiativ och följer myndigheternas rekommendationer. Största delen av medarbetarna jobbar hemifrån och arrangemang ställs in. Men effekten syns tydligt för förlaget.

”Gyldendalgruppens affärsområden utvecklades planmässigt under de två första månaderna 2020. Under de första veckorna efter att regeringen infört smittbegränsande åtgärder med anledning av Covid-19 upplevde Gyldendal en nedgång i omsättningen och det förväntas att Gyldendals finansiella resultat för 2020 kommer att påverkas negativt av situationen”, skriver bolaget.

Effekten av denna påverkan beror på hur länge coronakrisen pågår och vilka åtgärder som krävs. Bolaget menar att det är svårt att förutspå de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt. Därför har man beslutat att dra tillbaka tidigare prognoser för omsättning och resultat. Dessa förväntningar låg högre än 2019 års 881 miljoner DKK (omsättning) och i nivå med 2018 års resultat (21 miljoner DKK).

Styrelsen föreslår också att årsmötet den 16 april beslutar om att ingen aktieutdelning sker till aktieägarna under 2020, tvärtemot vad som tidigare föreslagits i helårsrapporten.

Gyldendal framhåller att de har en stabil finansiell situation med ett eget kapital på 400 miljoner DKK och en soliditet på 47 procent.

”Gyldendal har en betryggande likviditetsberedskap för att möta kortsiktiga utmaningar och att fullfölja affärsmöjligheter. Gyldendal kommer att offentliggöra nya finansiella förväntningar för 2020 när det finns tillräckligt säkert underlag för nya estimat”, skriver bolaget.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.