ANNONS

Gyldendal ökade omsättningen 2019 – nu 34 procent digitala intäkter

Morten Hesseldahl, VD för Danmarks största förlag Gyldendal. Foto: Robin Skjoldborg

Den danska förlagskoncernen Gyldendal ökade omsättningen till 881 miljoner DKK 2019 och resultatet till 37 MDKK. I år firar man 250 år och ska fortsätta investera i digitalisering. Var tredje krona var digital redan förra året.

– Jag är särskilt tillfreds med att de många strategiska förändringarna börjar ge märkbar och positiv effekt på den basala intjäningen. De inköpta verksamheterna ger tillväxt på omsättningen och driftsresultatet före särskilda poster har förbättrats med 17 miljoner – inte minst som ett resultat av starkt fokus från ledningen på lönsamhet i utgivningsportföljerna. Härtill kommer att de genomförda omstruktureringarna sätter oss i en bättre position inför de kommande åren, säger Morten Hesseldahl, VD för Gyldendal, i en kommentar till bokslutet för 2019.

Gyldendal investerade 115 miljoner DKK under 2019, varav 53 MDKK i köp av verksamheter. Trots detta skriver de att koncernen inte har någon finansiell nettoskuld och att likviditetsberedskapen är betryggande.

Företaget räknar med att optimeringar och omstruktureringar kommer att ge en fortsatt förbättring av driftsresultatet (EBIT) under 2020. Däremot kommer driftsresultatet påverkas negativt av långsiktiga investeringar i abonnemangskoncept och Gyldendals 250-årsjubileum som äger rum i år (med en stor jubileumsfest den 27 augusti) som ska uppmärksammas under året. Summa summarum tror Gyldendal på ökad omsättning och oförändrat resultat 2020.

ANNONS

De abonnemangskoncept som nämns är ett lojalitetsbaserat medlemskoncept för Gyldendals bokklubbar som lanseras första kvartalet 2020. Det ska vända den nedåtgående utvecklingen på antalet medlemmar och öka de genomsnittliga inköpen från medlemmarna. Dessutom utvecklas en abonnemangstjänst, Studybox, riktad till studenter som ska sätta stopp för en ”omfattande piratkopiering”.

Digitala försäljningen ökar

”Kulturförbrukningen – inte minst hos de nya generationerna – förändras. Dramatiskt. Läsning av tryckta texter går tillbaka hos de tidigare så läslystna unga, medan skriftlig kommunikation aldrig har stått starkare. Nu blott i kort, digital form”, skriver Hesseldahl och styrelseordförande Poul Erik Tøjner i årsrapporten.

När man läser i rapporten finner man också att den digitala försäljningen fortsatte öka och stod 2019 för 296 miljoner DKK, vilket motsvarar 34 procent av den samlade omsättningen.

Streamingtjänsterna drev på utvecklingen där e- och ljudböcker ökade med 20 procent. Räknat i ”exemplar” var ökningen 40 procent och antalet digitala enheter närmar sig antalet tryckta böcker. För vissa genrer överstiger redan nu antalet digitala exemplar de tryckta.

”Men de digitala försäljningpriserna är betydligt lägre än de fysiska försäljningspriserna. Det är bland annat en konsekvens av att förbrukningen flyttat till digitala streamingtjänster med prenumerationsvillkor. Prissättningen på digitala exemplar är en betydande utmaning för såväl författare som förlag”, skriver Gyldendal i rapporten.

Gyldendal har köpt flera företag inom digitalt lärande

De senaste åren har Gyldendal investerat i företag som jobbar med digitalt lärande som Gudie2Know (2018) och under förra året blev man ensamma ägare till både MentorDanmark och MentorNorge och är därmed marknadsledande på läxhjälp i båda länderna.

Investeringar i digitala produkter (24 MDKK förra året) och system (36 MDKK) leder de kommande åren också till ökade avskrivningar som kommer att belasta resultatet.

Förutom Gyldendal ingick helägda dotterbolagen Rosinante & Co (som omsatte 85,3 MDKK 2019 men som från 1 januari 2020 fusionerats med moderbolaget), Forlaget Systime (oms 69,9 MDKK), Guide2Know (oms 8,5 MDKK) samt delägda Mentor Danmark (oms 50,5 MDDK), Mentor Norge (oms 5,7 MDKK), Publizon (oms 91,7 MDKK).

Faktum är att moderbolaget Gyldendal A/S minskade omsättningen från 633,8 MDKK till 588,8 MDKK. Detta var indirekt ett resultat av att antalet utgivna titlar minskade med 15 procent då man blivit mer restriktiv i utgivningen av mindre lönsamma titlar.

Gyldendals största ägare är Museumsfonden (35,5 %), Chr. Augustinus Fabriker A/S (30,9 %), Lars Ole Kornum ApS (11,4 %) och MP Pension (5,5 %). Det är dock Museumsfonden som äger röstmajoriteten (66,8 %).


❤ Gillade du den här artikeln? Vi hoppas det.
Kanske fick du lite kunskap eller tips eller bara ett gott skratt… I så fall har vi lyckats. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill välkomna nya läsare och göra det enkelt för trogna boktuggare. Om du gillar det vi gör och har möjlighet tar vi gärna emot ditt bidrag. En slant som tack för en bra artikel eller en stödprenumeration för att du läser varje vecka. Stötta den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet.
35 kr/mån 350 kr/år

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se