Fråga Boktugg: Hur gör man styckeindelning, med indrag eller blankrad?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: Jag har börjat skriva på en bok som jag hoppas ska bli utgiven på ett eller annat vis. Men en sak i sänder. Nu till min fråga. Ganska snabbt uppstod ett problem, eller ett huvudbry. Hur delar jag in texten i olika stycken? Finns det några regler kring styckeindelning och hur gör jag för att få till det i Word? Det var länge sedan jag lärde mig skriva uppsatser i grundskolan och på den tiden skrev vi för hand, inte i ett ordbehandlingsprogram …

Svar: När det gäller styckeindelning finns ett par olika vägar att gå. Den viktigaste regeln att komma ihåg är att inte blanda olika tillvägagångssätt. En formgivare/sättare hjälper givetvis till med formgivningen av boken, men formgivaren utgår från det dokument hen får. I detta dokument ska styckeindelningen vara enhetlig och rätt utförd.

Det vanligaste sättet att dela in texten i stycken i romaner, och även i många fackböcker, är att använda sig av indrag. Det betyder att den första raden i ett nytt stycke börjar en liten bit in på sidan (ca 5 mm). 

Obs! Första stycket i ett nytt kapitel eller efter en rubrik ska aldrig ha indrag. Inte heller första stycket efter en illustration eller faktaruta.

Ett misstag många gör för att få till indragen är att lägga in flera vanliga mellanslag i början av stycket. Gör inte det. Har du en teknisk redaktör kan hen såklart hjälpa dig att reda ut detta, men bäst är såklart att göra rätt från början.

Ett smidigt sätt att ställa in indrag är att använda marginalverktyget i Word (liknande verktyg finns i andra ordbehandlingsprogram). På linjalen högst upp i dokumentet (om den inte syns, öppna fliken Visa och klicka på Linjal) ser du tre små geometriska former som är placerade vid marginalen.

Placera markören i det stycke du önskar börja med indrag (oftast det andra stycket efter kapitel- eller underrubrik). Klicka på den översta lilla pilen och håll inne musen medan du drar in den till önskat indrag.

Du kommer se att texten flyttar sig inåt på sidan. Därefter är det bara att skriva som vanligt, och trycka på enter vid varje nytt stycke. Då skapas ett automatiskt indrag.

Du kan också högerklicka i texten och öppna fönstret Stycke, och där ställa in önskat indrag av första raden.

Det andra varianten är att använda sig av blankrad, det vill säga ett blankt utrymme mellan styckena (inte lika vanligt i romaner, men desto vanligare på webben, i bilderböcker eller i tyngre facktexter). Det kan du antingen göra genom att trycka på enter två gånger innan ett nytt stycke för att lägga in en tom rad, eller så gör du inställningen i Stycke-fönstret att du vill ha ett bredare avstånd före eller efter ett nytt stycke.

Använder du blankrader mellan dina stycken ska du inte samtidigt använda indrag.

I vissa fall är det okej att använda blankrader även i en text med indrag, till exempel om det sker ett tidshopp, scenbyte eller ämnesbyte. Kom då ihåg att inte göra indrag på första raden efter blankraden.

I Svenska skrivregler finns tydliga rekommendationer och instruktioner för hur du skriver och formger din text.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL