Fråga Boktugg: Vad är skillnaden på upplaga och utgåva?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: ”Ny utgåva” står det ibland om böcker som ges ut på nytt. Men det kan också stå ”tredje upplagan” eller liknande. Jag blir inte klok på vad skillnaden är, kan ni förklara det för mig?

Svar: En upplaga är det antal exemplar som en bok trycks i vid samma tillfälle. ”Vi trycker en första upplaga på 2 000 ex”, kan förläggaren säga. Första upplagan innebär med andra ord den första tryckningen, andra upplagan den andra tryckningen och så vidare. Många böcker trycks bara i en enda upplaga, medan vissa trycks om flera gånger (för att efterfrågan är stor och de säljer slut). När man pratar om att göra ett nytryck eller ett tilltryck, innebär det alltså att trycka en ny upplaga.

En utgåva innefattar alla upplagor av ett verk med oförändrat innehåll. Flera tryckningar av samma innehåll ingår i en enda utgåva. För att en bok ska ges ut i så kallad ny utgåva ska det ha skett märkbara förändringar, till exempel en omarbetning eller ett nytt omslag. Enbart mindre justeringar av korrekturfel räcker inte för att verket ska räknas som en ny utgåva. Varje ny utgåva behöver ett nytt ISBN.

Det kan också vara formen som förändras och som gör verket till en ny utgåva. Till exempel kan samma innehåll ges ut som inbunden bok, pocketbok, ljudbok och ebok. Alla dessa är olika utgåvor.

När man talar om digitala böcker finns inte upplagor på samma sätt, eftersom boken produceras en enda gång och därefter finns tillgänglig ”för alltid”. Print on demand är också ett specialfall, eftersom böckerna trycks i ett fåtal exemplar åt gången blir det svårt att avgöra var gränsen går för en upplaga.

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.