Fråga Boktugg: Ska man använda citattecken eller talstreck?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: Vad gäller när man skriver dialog i en bok, ska man använda citattecken eller pratminus? Vilka skrivregler finns kring de båda varianterna och vilken är bäst?

Svar: På svenska kan man välja om man vill använda talstreck eller citattecken för att markera dialog i skriven text. Det finns för- och nackdelar med båda varianter. Många föredrar citattecken eftersom det gör det tydligare var en replik slutar, medan andra tycker att talstreck gör det tydligare vad som är en replik.

Viktigt att komma ihåg att man inte kan blanda de båda skrivsätten, när man väl har bestämt sig måste en variant råda genom hela boken. Fast naturligtvis kan man använda citattecken för att markera till exempel en tanke eller en återgiven replik, även om man använder talstreck i dialogen.

Att använda sig av båda varianterna tillsammans är fel:

– ”Välkomna hit”, sa hon.

Skriv aldrig så för att gardera dig att det framgår att det är en replik.

Talstreck (även kallat pratminus, talminus eller replikstreck) används oftast i barnböcker och i artiklar (som här på Boktugg till exempel), men förekommer även i andra sammanhang som till exempel romaner. Nackdelen med talstreck kan vara att det i vissa fall är svårt att avgöra när en replik tar slut, vilket kan innebära en del omskrivningar för att förtydliga.

Talstreck är ett långt streck, det vill säga inte ett bindestreck. Glöm inte mellanrummet mellan strecket och den första bokstaven.

Citattecken (även kallat anföringstecken eller citationstecken, dock ALDRIG situationstecken) används förutom vid dialog även i många andra fall, som att markera utdrag ur andra texter eller återberättade citat.

Notera att på svenska ska båda citattecken som markerar en replik vara vända åt samma håll. Andra varianter förekommer för andra språk. På engelska används upp och ner-vända citattecken i början av en replik, och vissa program (exempelvis Google Docs) har en tendens att automatiskt vända på tecknen. På svenska används aldrig citattecknet upp och ner.

»Gåsögon« är en grafisk variant på citattecken som ibland används på samma vis.

I de fall då repliken efterföljs av ett ”sa han”, ”ropade jag” eller liknande används kommatecken.

– Välkomna hit, sa hon.

Eller:

”Välkomna hit”, sa hon.

Men om ett utrops- eller frågetecken avslutar repliken stryks kommatecknet.

– Välkomna hit! sa hon.

Eller:

”Välkomna hit!” sa hon.

Det här var bara en bråkdel av de många regler att ha koll på när man skriver dialog. Utförligare regler finns i Svenska skrivregler, för övrigt en riktigt bra handbok för alla som sysslar med text och skrivande.

Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.