Åsa Wikforss, Mohammad Fazlhashemi och Stig Eliasson prisas av Svenska Akademien

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi. Foto: Johanna Fond

Svenska Akademien delar år 2019 ut Karin Gierows pris till Mohammad Fazlhashemi och Åsa Wikforss, och Margit Påhlsons pris till Stig Eliasson.

Svenska Akademien tillkännager idag vinnarna av de båda priserna Karin Gierows pris och Margit Påhlsons pris.


ANNONS


Stig Eliasson tilldelas Margit Påhlsons pris 2019. Priset utgår ur en stiftelse som grundas på en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Kenneth Hyltenstam (2015), Sture Berg (2016), Jan Svensson (2017) och Per Lindblad (2018). Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Stig Eliasson är språkvetare och professor emeritus, född 1937 och bosatt i Uppsala. Han disputerade 1970 vid Harvard University och har även varit verksam vid bland annat Uppsala universitet och University of Minnesota samt senast vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, där han mellan 1995 och 2002 byggde upp och ledde dess avdelning för Nordens och Baltikums språk. Eliasson grundade 1976 föreningen Nordic Association of Linguists, vars ordförande han var i sju år. Hans forskning berör områden som fonologi, morfologi, språkkontakt, kodväxlingsteori, tillämpad lingvistik, språkekologi, psykolingvistik, historisk lingvistik och runologi. Många av hans arbeten behandlar problem i svenskan.

Mohammad Fazlhashemi och Åsa Wikforss tilldelas Karin Gierows pris för år 2019. Priset, som instiftades 1976, utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond och ska utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. De senaste årens mottagare av priset har varit Lars Melin och Jayne Svenungsson (2015), Anna-Lena Laurén och Carl Rudbeck (2016), Ulf Danielsson och Kristoffer Leandoer (2017) samt Pekka Särkiniemi och Ann Victorin (2018). Prisbeloppet är på 80 000 kronor vardera.

Mohammad Fazlhashemi är idéhistoriker, född 1961 i Teheran. Han bor och verkar i Sverige sedan 1977. Fazlhashemi disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet 1994 och är numera verksam som professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han har också skrivit ett antal verk som behandlar islam och muslimsk idéhistoria, bland annat Tro eller förnuft i politisk islam (2011) och Visdomens hus: muslimska idévärldar 600–2000 (tillsammans med Ronny Ambjörnsson, 2017). Han medverkar också i antologin Handbok för demokrater (2018) tillsammans med bland annat Hédi Fried och Göran Greider.

Åsa Wikforss är filosof och författare, född 1961. Hon disputerade 1996 vid Columbia University i New York och är numera professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör sig kring språk- och medvetandefilosofi och kunskapsteori. 2017 kom Wikforss ut med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender, där hon undersöker fenomenet kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv. Hon tilldelades även Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris tidigare i år. Läs vår intervju med Åsa Wikforss om alternativa fakta i litteraturen.

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.