Nu kommer POD-revolutionen – Publit hjälper Atlantis digitalisera backlist

Hanna Eliasson Hedman, Atlantis och Per Helin, Publit.

Streamingtjänsterna har ökat intresset för backlist och ironiskt nog satt fart på intresset även för POD (i betydelsen print on demand). Atlantis är ett av de förlag som med Publits hjälp digitaliserar 100-tals titlar.

– Vi kommer att börja med 100 titlar och sedan se om vi ska utöka antalet allt eftersom. Vi kommer att ge ut många klassiker som Paul Enokssons fina översättningar av Machiavelli och Cao Xueqins Drömmar om röda gemak men även andra titlar som Oswald Spenglers Västerlandets undergång där band två länge har varit efterfrågad, säger Hanna Eliasson Hedman, produktions- och redaktionskoordinator på Bokförlaget Atlantis.

– Det är främst en tidsinvestering för oss.

Publit startade redan 2008 och såg framför sig hur eböcker skulle ta en allt större del av marknaden samtidigt som trycktekniken digitaliserades och gjorde det möjligt att trycka böcker när någon beställde dem – on demand. Bort med lager. Då var de lite före sin tid och traditionellt tryck har fortsatt varit dominerande.

Men nu börjar det hända saker och katalysatorn är lite överraskande – streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory har ökat förlagens intresse för backlist eftersom läsarna gärna läser/lyssnar på tidigare böcker av samma författare.

– Det är uppenbart att förlagen börjar fatta. Men det är inte bara backlist som vi tjatat om sedan 2008-2009 utan även att hitta sweetspoten för när du ska växla över till POD. Vi kallar det sömlös POD, säger Per Helin, en av grundarna till Publit.

Han nämner tre förlag som redan har infört det tankesättet, att trycka en mindre upplaga på traditionellt sätt och sedan när upplagan tar slut och försäljningstakten minskat växla över till POD.

– Det är Norstedts, Ordfront och Hoi som verkligen gör det konsekvent idag. Sen finns det fler som gör det ibland. Men det är tydligt att POD nu kommit in i värmen, säger Per Helin.

Det här skapar nya möjligheter för alla inblandade parter – författare, förlag och återförsäljare – när en bok inte längre tar slut utan alltid finns tillgänglig även i tryckt format.

– Vi är ju vana vid att många titlar beställs tre-fyra gånger per månad. Men de som ligger sömlöst får helt andra volymer, det kan vara 68 ex ena månaden och 100 ex nästa månad. Det är svårt att förutse vilka backlisttitlar som ska sälja. Man tror gärna att bok som säljer bra som nyhet automatiskt får bra backlistförsäljning, men det är inte alltid sant. Ibland är det helt andra titlar som får nytt liv långt efter utgivning, säger Per Helin.

En utmaning för POD (print on demand) har varit leveranstiderna. En bok som finns i lager kan ofta levereras till kunden via nätbokhandlare på 1-2 dagar. För POD var det tidigare fem arbetsdagar bara för tryck och leverans till nätbokhandel eller butik.

– Nu är vi nere på 3,5 dagar men jag tror på 24 timmar inom ett år. Det skulle förvåna mig väldigt om vi inte är det. Sen finns det fler faktorer som är viktiga för att förlag ska gå över till POD som pris och urval av papperskvaliteter. Numera erbjuder vi ju även hårdband och pocket som komplement till det traditionella mjukbandet.

Förutom att se till att skapa POD av nya böcker och därmed förbereda för att de blir backlist så finns även gammal backlist som aldrig varit digital. Flera förlag börjar nu titta mer aktivt på denna litteraturskatt. Ett av dem är alltså Bokförlaget Atlantis.

Vilka utmaningar finns det med digitalisering av backlist?
– Många av utmaningarna handlar om rättighetsfrågor kring texterna och bildmaterialet. Vi måste hitta en bra balans mellan att tillgängliggöra titlar och kostnaderna involverade. Böcker med många bilder som kräver förnyade rättigheter är inte bara kostsamma nu, utan kommer att kräva mycket uppföljning framöver. Men de flesta författare och rättighetsinnehavare vi har varit i kontakt med har varit positiva till projektet, säger Hanna.

Hur ser tidplanen ut för projektet?
– Planen är att publicera större delen av de hundra titlarna under hösten 2017, men några titlar kan komma att ta lite längre tid.

Vad gör Publit och vad gör ni själva?
– Publit sköter produktionen och jobbar med konvertering av gamla tryckfiler, anpassning av omslag, e-bokskonvertering och liknande. Själva ordnar vi med urvalet och rättigheterna och i vissa fall även med nya omslag till böckerna.

På nya titlar, hur använder ni POD, finns det ett POD-alternativ på utgivningsdagen?
– I dagsläget växlar vi över till POD när upplagan nästan är slut, men vi ser över om vi ska ändra på våra rutiner.

Har ni övervägt att ge ut titlar som enbart ebok + POD?
– Nej, dit har vi inte kommit än men det kan kanske bli aktuellt i framtiden.

När ni digitaliserar backlist, hur gör ni med omslag?
– Vi har valt att ge de klassiker vi ger ut på nytt andra omslag. De kommer nu att få omslag av formgivaren Niklas Lindblad som har gjort den nya formen till vår klassikerserie Atlantis väljer ur världslitteraturen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL