Ruin

Ruin är ett svenskt bokförlag. Utgivningen är inriktad främst på översatt skönlitteratur, men även annan humaniora.

Förlaget startades som en tidskrift 1998, som fortfarande inte är officiellt nedlagd, även om något nummer inte utkommit sedan 2006. Själva förlaget bildades 2004 och drivs idag i huvudsak av Nils Håkanson, Carl Ehrenkrona, Staffan Vahlquist, Erika Larsson och Eleonora Cattana.

Senast utgivna böcker