Mia Helge

Mia Helge är i vardagen senior socionom och handledare i psykosocialt arbete. Med åren har det professionella skrivandet bestående av texter i form av utredningar och journaler ersatts av ett mer fritt, lekande skrivande under ledig tid.

För några år sedan under en tjänsteresa i södra dalarnas fann Mia inspiration till karaktärerna i Genomlevare. Berättelsen växte fram ur Wanbo herrgårds spännande historia, väsen ur skuggorna fick liv i den trolska miljön och en kompott av svunnen tid och nutid möts i boken, som är första delen i berättelsen om familjen von Farc och klanen av genomlevare vid Wänbo herrgård.