Klas Grinell

Jag heter Klas Grinell. Jag har disputerat i idéhistoria vid Göteborgs univseritet. Jag skriver om islam (framförallt i Turkiet), islamisk filosofi, omvärldsbilder, internationell turism, museologi och en del annat.

Jag arbetar som globaliserings-intendent på Världskultur-museet i Göteborg.