Göran Lager

Göran Lager är född i Norrköping 1952, debuterade med en kokbok om Falukorv "Femton Kockar och Falukorv". Han har sedan dess kommit ut med ett tiotal böcker varav fyra i samarbete med stjärnkocken Björn Frantzén. Hans akademiska bana inrymmer Konstfack, SHKI i Oslo och Royal College of Art i London. Har också arbetat 40 år som journalist, bland annat vid Sveriges Radio.