Jonas Stier

Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete. Han har skrivit ett antal böcker på teman som interkulturalitet, migration, interkulturellt samspel, lärande och identitet. Bland hans böcker kan nämnas Identitet – ett socialpsykologiskt perspektiv och Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier. Två andra böcker med utbildningsfokus är Interkulturell samspel i skolan (tillsammans med Margareta Sandström) samt Interkulturellt arbete i förskolan – med läroplanen som grund (tillsammans med Bim Riddersporre). Jonas är en ofta anlitad föreläsare på fort- och vidareutbildningar för personal i förskola, skola, omsorg och socialt arbete.