Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (1908-1986) var en fransk intellektuell, författare, filosof, existentialist och feminist. Beauvoirs filosofi brukar beskrivas som en blandning av ateistisk existentialism samt fenomenologi, och handlar till stor del om etik och frågan hur man ska förhålla sig till sina medmänniskor. 

Hennes mest kända bok är Det andra könet (originaltitel Le Deuxième Sexe), en av feminismens centrala klassiker. Hennes livskamrat, var Jean-Paul Sartre, en annan existentialist. De ligger begravda sida vid sida på Montparnassekyrkogården i Paris. (Wikipedia)