Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Han har översatt bl.a. Baumgarten, Winckelmann, Lessing, Kant, Hegel, Frege, Husserl, Heidegger, Levinas, Derrida, Deleuze, Foucault, Rancière, Agamben och Adorno, och publicerat ett flertal böcker om filosofi och estetik, konst och arkitektur. Nyare publikationer: Upplysningens estetik: Nedslag i 1700-talet (2019), Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition (2019, med Daniel Birnbaum), Adorno: Negativ dialektik och estetisk teori (2019). Deleuze och litteraturen (2018, red. med Johan Sehlberg), Foucault och antiken (2017, red. med Johan Sehlberg) och Architecture, Critique, Ideology: Writings on Architecture and Theory (2016). Kommande 2020: Critical Theory: Past, Present, Future (red. med Anders Bartonek) och Aisthesis: Estetikens historia, del 2 (2 vol., red. med Sara Danius och Cecilia Sjöholm).