August Strindberg

Författaren August Strindberg föddes 1849 och dog 1912. Han var verksam inom många olika litterära genrer och var dessutom bildkonstnär. Under många år vistades han utomlands, främst i Schweiz, Frankrike och Tyskland, men sista delen av sitt liv spenderade han i hemstaden Stockholm. Periodvis mådde han psykiskt dåligt vilket också avspeglas i hans böcker. Han var gift tre gånger: med Siri von Essen 1877–1891, österrikiskan Frida Uhl 1893–1897, och slutligen med Harriet Bosse 1901–1904.

Strindberg anses vara en av Sveriges mest betydelsefulla (och produktiva) författare och har skrivit flera klassiker. Han skrev tio romaner, tio novellsamlingar, tre diktsamlingar, runt sextio dramer och omkring åttatusen brev. Han var banbrytande på många sätt, inte minst genom att bidra till en förnyelse av den svenska prosan och det svenska språket. Internationellt är han mest uppmärksammad för sin dramatik.

Genombrottet kom med Röda rummet (1879), en politisk roman som kritiserade samhällets etablerade institutioner. Några av hans mest kända romaner är Hemsöborna, Inferno, Tjänstekvinnans son, En dåres försvarstal och Giftas, varav flera är av självbiografisk natur. Bland Strindbergs mest uppmärksammade dramer finns Fadren, Fröken Julie, Mäster Olof, Ett drömspel, Paria och Fordringsägare.

August Strindberg var på många sätt kontroversiell och tvekade inte inför att lägga sig i samhällsdebatten. Hans verk präglas ofta av samhällskritik och han drev ofta med sådant som gick emot hans egna åsikter, och hans liv och författarkarriär kantades av ett flertal konflikter. I samband med utgivningen av Giftas åtalades för tryckfrihetsbrott, vilket han friades för.

Källa: Litteraturbanken, Albert Bonniers Förlag och Wikipedia.