53 Mkr i vinst för Natur & Kultur 2023 – mer till ideella ändamål

Portrtättbild på Per Almgren, vd Natur & Kultur. Foto: Pressbild.
Per Almgren, vd Natur & Kultur. Foto: Pressbild.

Natur & Kulturs rörelseresultat före resultatandelar till personalen blev 53 miljoner kronor 2023. Det är ett av de bättre resultaten i Natur & Kulturs historia, men något lägre än rekordresultatet 2022.

– 2023 har karakteriserats av mycket olika förutsättningar för de marknader som Natur & Kultur verkar på. Den allmänlitterära marknaden har haft en svag utveckling med fortsatt låg tillväxt och ett kostnadsläge som präglats av hög inflation och en svag svensk krona. På läromedelssidan har marknaden för grundskolan vuxit medan gymnasie- och högskolemarknaden har vikt ner. I ljuset av de olikheterna är det särskilt glädjande med ett fortsatt starkt resultat, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur i ett pressmeddelande.

Natur & Kultur skriver att förlaget kommer att utöka sina satsningar på läromedelssidan för att ytterligare stärka sina marknadsandelar. Även på den allmänlitterära sidan finns utrymme för satsningar, men samtidigt finns ett behov av att se över vilka marginalstärkande åtgärder som kan vidtas för att kompensera för den svaga marknadsutvecklingen.  

Omsättningen för Natur & Kulturs förlagsverksamhet 2023 blev totalt 428 Mkr vilket var en minskning med 22 Kr (-5 procent) jämfört med 2022. Förlagets rörelseresultat blev 53 Mkr (före resultatandelar till personalen på 9 Mkr), vilket är 29 miljoner lägre än föregående år.  

Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!

Resultatjämförelsen med föregående år störs dock av en ny redovisningshantering av digitala licensintäkter på läromedelssidan, vilket har påverkat omsättning och resultatet med 14 Mkr. Rensat för detta är resultatet 15 Mkr lägre än föregående år och kan härledas dels till något lägre försäljning, dels till olika investeringar som har gjorts inom läromedelssidan. 

Med det starka resultatet kan Natur & Kultur fortsätta att öka avsättningen av överskottsvinster till ideella ändamål kopplat till vårt stiftelseuppdrag.  

– Under 2023 avsattes 28 Mkr i priser, stipendier och stöd till organisationer som på olika sätt delar vår värdegrund, genom att exempelvis stärka yttrandefriheten eller främja barns och ungas läsning och tillgång till litteratur. Under 2024 är målbilden att avsätta 32 Mkr till denna ideella verksamhet, säger Per Almgren. 

Komplett bokslutsinformation inklusive delarna utanför förlagsverksamheten (fastigheten, finansiella verksamheten och ideella verksamheten) presenteras senare i vår när årsredovisningen är helt färdig. 

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.