Carina Norderäng får Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2023

💰 Prisad bibliotekarie. Svenska Akademien har tilldelat bibliotekarien Carina Norderäng 2023 års Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium. Stipendiebeloppet är på 125 000 kronor. Som verksamhetsansvarig bibliotekarie på Gråbobiblioteket, ett integrerat folk- och skolbibliotek i Visby, har hon utvecklat ett nära samarbete med lärarna på skolan kring framför allt det läsfrämjande arbetet. Hennes insatser har under åren bidragit till att öppna dörren till läsning för många av skolans elever. 

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.