Pelle Andersson rasar mot Storytel i konflikten med Nextory

De två parter som drabbas hårdast av att Nextory och Storytel Books inte kan komma överens är kunderna och författarna. Foto: iStock.

I fem månader har Nextory inte haft några titlar från Storytel Books och förhandlingarna mellan Storytel och Nextory befinner sig i ett dödläge. Ordfronts VD Pelle Andersson rasar mot marknadsledaren i en debattartikel.

Vad händer egentligen i konflikten mellan Storytel och Nextory? Upprörda ljudbokslyssnare frågar regelbundet i lyssnargrupper på Facebook varför vissa författares titlar saknas hos Nextory. När de får höra att Storytel dragit tillbaka dem blir reaktionen oftast i stil med ”det är ju för jävligt, får de verkligen göra så?”.

Men ofta blir resultatet att de ändå lämnar Nextory. Men i protest väljer kunden inte Storytel utan … Bookbeat.

Pelle Andersson, VD på Ordfront förlag, är en av få som vågar kritisera Storytels agerande. I en debattartikel i Expressen skriver han:

”Det är inget annat än en stor skandal att den största aktören på ljudboksmarknaden försöker krossa den enda oberoende aktören – för det är det som faktiskt pågår. När Storytel tog bort alla sina böcker från Nextory så var det ett sätt att strypa en konkurrent.”

Från stycke till timbaserad ersättning

Ersättningsmodellerna på streamingmarknaden har vuxit fram i takt med att marknaden utvecklats. De första åren var marknaden så liten att förlagen inte riktigt brydde sig om villkoren, alternativt tvingade Storytel att betala för mycket.

För ett par år sedan övergick de flesta streamingaktörerna till en timbaserad ersättning eftersom de styckbaserade (som ändå hade olika trappor utifrån längd) blev väldigt krångliga att förklara och redovisa. Dessutom försökte förlagen anpassa längden på sina böcker för att maximera ersättningen för en bok.

Storytel har dock använt revenue share (där intäkterna läggs i en pott varje period och sedan fördelas utifrån antalet konsumerade timmar) vilket framför allt Bonniers varit emot och förespråkat en förutsägbar fast ersättningsmodell med en timtaxa eller ersättning per bok. Återigen är det ingen utomstående som vet vad Bonnierförlagen och Storytel kommit överens om för sorts modell eller prisnivå.

Anklagelser om priskartell

Men hela tiden har det surrats om att Bonniers och Storytel har bildat en priskartell. Bonnierförlagen gjorde nämligen ungefär det Storytel nu gör mot Nextory för ganska exakt fyra år sedan, då nyhetsrubriken var: Bonniers stoppar alla nya titlar på Storytel. Då hade Storytel tröttnat på att Bonnierförlagen fick bättre betalt än alla andra förlag och ville sätta ner foten. Resultatet? Vi har ingen aning, bara ryktena som säger att Bonnierförlagen fortfarande får bäst betalt av Storytels alla leverantörer.

99 % av materialet på Boktugg är gratis att läsa. Om du är en regelbunden läsare får du gärna stötta oss genom att
✔️ bli betalande prenumererant
✔️ bli sponsor
✔️ swisha ett bidrag
Om du gillar den här artikeln kan du ju tipsa en vän. Och du läser väl redan vårt gratis nyhetsbrev?

”Efter en djup konflikt kom de överens om egna mycket lukrativa ersättningsmodeller sinsemellan som snedvrider konkurrensen å det grövsta – vilket leder till att alla andra aktörer på ljudboksmarknaden får en allt mindre kaka att dela på”, skriver Pelle Andersson.

Så varför gav Storytel med sig? Ett skäl är förstås att även om Norstedts förlagsgrupp har många attraktiva författarskap (som gör att Nextory får problem när deras böcker saknas) så har Bonnierförlagen ännu starkare titlar. I alla segment: spänning, romaner, fakta, barnböcker. Men fanns det även andra skäl?

Pelle Andersson skriver:

”När Storytel nu försöker krossa Nextory så minskar konkurrensen – och förlag och författare som står utanför de två marknadsdominanterna får i framtiden bara anpassa sig. Det är orimligt att två marknadsledare på detta sätt inför helt egna, och för dem unika avtal och helt åsidosätter den fria marknadens regler.”

Ord mot ord – eller talar båda parter sanning?

Idag kom även ett kort radioinslag där Olle Lidbom på Storytel Books och Shadi Bitar intervjuas.

  • Enligt Shadi vill Storytel Books ha en 80 % högre minimiersättning jämfört med det gamla avtalet. Trots att Nexory redan betalar en högre ersättning till Storytel Books än till något annat förlag.
  • Enligt Olle kräver Storytel Books inte högre ersättning av Nextory än de får av de andra prenumerationstjänsterna.

Om vi utgår ifrån att båda talar sanning så finns det ingen annan förklaring än att Storytel och Bonniers låter sina streamingtjänster betala sina egna och varandras förlag högre ersättning än några andra förlag får. Är det kartellbildning? Ingen aning, jag är varken jurist eller expert på konkurrenslagstiftning. Men det är väl en sak som Konkurrensverket tittar på i sin förstudie när de överväger om de ska öppna en större utredning mot Storytel.

Det är ingen vild gissning att Storytel kommer att presentera en standardroyalty per timme för Q1-2023 som är högre än de tidigare nivåerna (för Q4-2022 var den 4,31 kr/h varav de mindre förlagen får 50 % och de större något bättre). Dels för att bolaget införde tidsbegränsade abonnemang och höjde priset för de kunder som konsumerar mest, dels för att det vore ett bra argument i diskussionen kring det havererade avtalet med Nextory. Mindre förlag får nämligen idag sämst betalt av … Storytel.

Är konsolidering oundviklig?

Är det oundvikligt med en konsolidering av den svenska ljudboksmarknaden? Är Sverige för litet för dagens fyra konkurrerande tjänster? Eftersom de tre största hävdar att de är lönsamma i Sverige borde svaret vara nej, eller möjligen att fyra är en för mycket.

Är det fel av Storytel att inte släppa sina förlags titlar till konkurrenter? Så har det ju fungerat med tv sedan lång tid tillbaka. Nej, men däremot att blockera en konkurrent och inte de andra. Ett scenario som hela tiden funnits som ett mörkt moln på horisonten är just en sådan utveckling som skulle tvinga alla konsumenter att ha två eller flera olika abonnemang för att komma åt de böcker de vill. Alternativt att hoppa mellan tjänsterna med jämna mellanrum.

Frågan är om det verkligen skulle gynna förlagen och författarna.

Eller som Pelle Andersson formulerar det i Expressen: ”Det går kanske att med ett slags marknadslogik förstå att Storytel vill göra sig av med Nextory men att inte kultursidor, förläggarföreningen, enskilda Bonnierförläggare, kulturministern och andra politiker protesterar är märkligt.”

Intrigerna tätnar.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.