Klart i natt: Storytel tar in 400 Mkr – nyemission kraftigt övertecknad

Storytels VD Johannes Larcher framför huvudkontoret i Stockholm. Foto: Pressbild och Boktugg. Bilden är ett montage.

Under onsdagskvällen genomförde Storytel en riktad nyemission till befintliga storägare samt institutionella investerare. Emissionen blev kraftigt övertecknad.

– Vi är tacksamma för det stöd och förtroende för Storytels förmåga och framtidsplaner som våra aktieägare och nya investerare uttryckt med denna finansiering. Vi är särskilt glada över att välkomna Otava Ltd, en ledande finsk förlags- och medieägare, som ny aktieägare och ser fram emot att utforska möjligheter att fördjupa vår relation på den snabbt växande finska ljudboksmarknaden, säger Johannes Larcher, VD för Storytel, i ett pressmeddelande.

Nyemissionen sker till kursen 45,50 kr, vilket är en rabatt på 5,7 % jämfört med onsdagens stängningskurs på 48,25 kr. Återstår att se hur börsen reagerar på nyheten idag.

Otava är (som Boktugg berättade igår) moderbolag i Otava Group, vilken rankas på tredje plats bland media- och kommunikationsförlag i Finland, och inkluderar den nuvarande finska marknadsledaren inom allmän litteratur, Otava Publishing Company Ltd med en katalog av ledande finländska och internationella författare.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen

  • Styrelsen i Storytel har beslutat om en emission om totalt 8 791 209 B-aktier till en teckningskurs om 45,50 kronor per aktie.
  • Den Riktade Emissionen tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 400 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.
  • Beslutet av styrelsen att emittera nya B-aktier görs (i) dels med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2022 om en riktad nyemission om 7 586 879 B-aktier (Tranche 1) och (ii) dels villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om en riktad nyemission om 1 204 330 B-aktier (Tranche 2).
  • Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 11,4 procent av antalet aktier och cirka 11,4 procent av rösterna i Bolaget.
  • Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 8 791 209 från totalt 68 281 911 till totalt 77 073 120 och antalet röster ökar med 8 791 209 från totalt 68 287 626 till totalt 77 078 835 (totalt 77 073 120 aktier, fördelat på 77 072 485 B-aktier och 635 A-aktier efter den Riktade Emissionen).
  • Aktiekapitalet ökar med 4 395 604,5 SEK från 34 140 955,5 SEK till 38 536 560,0 SEK.
  • Den Riktade Emissionen riktades till utvalda svenska och internationella investerare, däribland Otava, EQT, C Worldwide Asset Management, Roxette och Richard Båge.
  • Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen bland annat för att delamortera ett brygglån om totalt 500 miljoner kronor som Bolaget upptog från Swedbank AB (publ) som del av Bolagets finansiering av förvärvet av Audiobooks.com, vilket offentliggjordes den 12 november 2021 och den 7 januari 2022.
  • Swedbank AB (publ) har erbjudit att refinansiera 200 miljoner kronor av den utestående bryggfaciliteten med ett löptidslån på samma belopp.
  • Likviden kommer även att stärka Storytels balansräkning och kapitalstruktur och därmed öka Bolagets finansiella flexibilitet vid genomförande av framtida strategiska satsningar i linje med Bolagets implementerade strategi för lönsam tillväxt.

Storytel skriver även att den extra bolagsstämman förväntas hållas den 28 november 2022. Storytels två största aktieägare, EQT, och Roxette tillsammans med Otava, har för att underlätta genomförandet av den Riktade Emissionen åtagit sig att teckna samtliga 1 204 330 B-aktier i Tranche 2. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att utfärdas separat den 10 november 2022. Styrelsens beslut av Tranche 1 är oberoende av huruvida godkännande av Tranche 2 sker.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL