Bokförlaget Hedvig får utmärkelse för ökad tillgänglighet till kultur och fakta

Grafiska Företagen och Medieföretagen belönar bokförlaget Hedvigs viktiga arbete med att göra litteratur tillgänglig för 1,4 miljoner svenskar med lässvårigheter. Branschpriset är förutom äran på 100 000 kr. Därutöver belönas ytterligare fem pristagare som på olika sätt bidragit till att främja den grafiska branschens utveckling.

– Vi jobbar för att lyfta fram den grafiska branschens betydelse i dagens samhälle och vad kan vara ett bättre exempel än bokförlaget Hedvigs böcker som ger personer med lässvårigheter tillgång till kultur och fakta, säger Eva Glückman vd Grafiska Företagen

Att ha svårigheter att läsa texter påverkar studiemöjligheter, yrkesbana och möjligheten att ta till sig samhällsinformation. Ytterst är det ett hot mot vårt demokratiska system. Svårigheterna kan bero på till exempel bristfällig utbildning, annan språklig bakgrund, generella språksvårigheter eller annan kognitiv nedsättning.

Bokförlaget Hedvig är ett av få förlag som helt fokuserar på lättlästa böcker inom barn och ungdomslitteratur, skönlitteratur och fakta. Genom att öka tillgängligheten till kultur och fakta bidrar Hedvig med en viktig väg in för ökad läslust och delaktighet i samhället.

– Min bild är att de med lässvårigheter ofta glöms bort, trots att de är så många och att förmågan att ta till sig text är så viktig i vårt samhälle. Därför är det så roligt att Grafiska Företagen uppmärksammar bokförlaget Hedvigs arbete med lättläst litteratur, säger Catarina Berg, Tf Förlagschef Hedvig

Juryns motivering:

Bokförlaget Hedvig vill ge alla möjligheten att uppleva lustfylld läsning. Förlaget ger ut läsvänliga böcker för ovana läsare och personer med lässvårigheter. Böckerna vänder sig till barn, ungdomar och vuxna och har anpassat språk och layout. Målet är att alla ska kunna uppleva klassiker, bästsäljare och andra stora berättelser utifrån sina förutsättningar. Årets branschpris är ett uttryck för uppskattning av Hedvigs berömvärda insatser som tydligt stämmer med stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande syfte att bidra till branschens utveckling.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Pressrelease

Pressrelease

Vi publicerar utvalda pressreleaser för att kunna länka till dem i våra nyhetsbrev och notiser. Förlag och andra i bokbranschen är välkomna att skicka sina pressreleaser till tips@boktugg.se Kanske publicerar vi releasen, kanske gör vi en egen nyhet på den. Vi läser i alla fall alla inkomna nyhetstips även om vi inte kan svara på alla mejl.

tips@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.