Bookbeat: Vi har ökat intäkterna med 39 procent under 2021

Exempel på en av BookBeats reklamkampanjer på den tyska marknaden under det tredje kvartalet. Foto: Pressbild.

BookBeats intäkter växt med 39 procent under jan-sept 2021 jämfört med samma period 2020. Och antalet betalande användare var vid det tredje kvartalets slut 47 procent högre. 

– Tillväxten i sommar påminner om den vi såg före pandemin där årstiden varit den stora högsäsongen för ljudböcker, ända sedan vi lanserade 2016. Det visade sig inte minst i juli när vi hade det högsta antalet nya provanvändare någonsin i BookBeat. Vi har nu siktet inställt på en riktigt stark avslutning på året så att vi når målsättningen 600 000 betalande användare lagom till nyår, säger Niclas Sandin, VD BookBeat, i ett pressmeddelande.

BookBeat passerade 500 000 betalande användare andra kvartalet 2021. I slutet av kvartalet genomförde BookBeat en kartläggning av sina användares beteendemönster för att identifiera om det skett en förändring under pandemin. Av studien, som inkluderade hundratusentals användares konsumtion under en vanlig vecka, framgick att beteendet i stort sett är likadant som före pandemin, där exempelvis lyssningen vid morgonpendlingen återgått till normala nivåer.

– Den tillväxt vi sett sedan 2016 verkar inte ha påverkats av pandemin. Vi såg en stark tillväxt före pandemin, vi såg en stark tillväxt under pandemin och nu ser vi en fortsatt stark tillväxt när samhället börjar öppnas upp i slutet av pandemin. Analysen av användarnas beteendemönster visar att ljudböckerna är här för att stanna, de har hittat en naturlig och fast plats i människor vardag, säger Niclas Sandin.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.