Denna artikel sponsras av författare/förlag

Alicia och Rolf Medina visar vägen till demokratiska organisationer

Alicia och Rolf Medina. Foto: Jens C Hilner

I boken Teal. Tillit. Transparens. En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen presenterar Alicia och Rolf Medina en modell för hållbara organisationer.

– Mer eller mindre allt som görs sker i någon form av organisation. Att organisera arbete har alltid gjorts. Det finns en enorm kraft i människor som organiserar sig. Jag är själv väldigt intresserad av den mänskliga delen, relationerna och dynamiken mellan människor och vad är det som gör att vilka team blir så bra och andra inte, säger Alicia Medina.

Hon har tillsammans med Rolf Medina skrivit boken Teal. Tillit. Transparens. En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen som ges ut i september 2021 på Kunskapshuset Förlag.

Författarna påbörjade sina karriärer för trettio år sedan och har arbetat inom många olika organisationer på olika nivåer, till exempel Ericsson, Ikea, Sony Ericsson och Lantmännen.

– Vi har sett både bra och mindre bra organisationer, och har fått se väldigt konkret vad som händer när det inte finns ett bra ledarskap och människor i organisationen inte ges möjligheten att använda sin fulla potential.

Boken kan användas av chefer, ledare, HR och andra som arbetar i alla typer av organisationer. Den ger många konkreta exempel och kan användas för att förstå vilka områden man måste jobba med när man vill få en organisation att bli mer demokratisk och hållbar, och röra sig mer mot teal.

I boken presenteras en modell, DP-modellen (där D och P står för distributed power). Den handlar om att makten inte ska koncentreras till toppen utan ska vara utspridd över organisationen. De som påverkas av beslutet måste involveras.

– Vi blev trötta på att se att det pågår en rörelse inom organisationer i världen som har kommit mycket längre än vad vi har gjort i Sverige, säger Alicia. I Sverige hade vi en gång i tiden ett otroligt försprång med plattare organisationer och närmare till människor. Men idag är många svenska organisationer övertygade om att de redan är demokratiska, trots att det finns mycket att arbeta vidare med. Och om man inte inser att man har ett problem är det i sig ett hinder för att utvecklas.

Rolf och Alicia upplevde att de modeller som fanns inte riktigt passade för en svensk kontext. Det ledde till att DP-modellen växte fram, särskilt anpassad till svenska organisationer. Den är tänkt som en guide för att avgöra var man befinner sig och vilka områden man måste jobba vidare med. 

En central del handlar om självorganisering, vilket innebär mer självständiga team som organiserar det dagliga arbetet och där ledaren inte behöver styra in i minsta detalj. 

– Det behöver inte betyda att det inte finns någon ledare, tvärtom! Bra ledarskap är otroligt viktigt i självorganisering. Ett vanligt missförstånd är att det är som en anarki. Men man kan jämföra det med ett fotbollslag: När spelarna är på planen är de självorganiserande, de vet vad de ska göra. Deras ledare förlitar sig på att de gör sitt bästa.

Vad är det mest centrala för att få en organisation att fungera?
– Det gäller att verkligen förstå att det handlar om människor, medarbetare är inte maskiner. Den synen finns ofta fortfarande, man pratar om resurser och processer.

Vad har ni sett för utveckling inom organisationer under pandemin?
– Att leda på distans är en annan typ av ledarskap. Det handlar mycket om tillit. Om ledaren litar på sina medarbetare behöver man inte ha dem på en fast plats. Och det stämmer inte alltid att man är som mest kreativ på kontoret, många trivs bäst med att arbeta hemma. Vad vi kan se är att de företag som redan innan pandemin kommit långt med tilliten och med självständiga medarbetare inte har haft några problem med omställning. Men de företag som är vana vid att alla ska vara på plats och där medarbetarna alltid får instruktioner, de har inte lyckats på samma sätt, säger Alicia.

Teal, tillit, transparens. : en guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen

Teal, tillit, transparens. : en guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen
Författare
Förlag Kunskapshuset Förlag
GenreManagement
FormatFlexband
SpråkSvenska
Antal sidor391
Vikt682 gr
Utgiven2021-09-21
SABQba
ISBN 9789175575230

Hur utformar vi humana och hållbara organisationer? Alicia och Rolf Medina har båda lång erfarenhet av arbete i organisationer. Med grund i ett flerårigt forskningsprojekt har de tagit fram en modell för att skapa progressiva organisationsformer som bygger på tillit, öppenhet och jämlikhet.

DP-modellen strävar efter att demokratisera arbetsplatser och skapa mänskligare organisationer. Den utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och ett nytt sätt att forma organisationer som inte bygger på makthierarkier. En central punkt är självorganisering av arbetet där människor får frihet att använda sin kompetens och potential.

Teal. Tillit. Transparens. innehåller konkreta exempel, praktiska verktyg och guidning för hur DP-modellen kan användas inom olika sorters verksamheter. Det är en bok för alla som är en del av en organisation och som vill påbörja eller fortsätta resan mot ett nytt sätt att organisera arbete.

Rolf Medina är född i Trelleborg och uppväxt i Eslöv. Han har en bakgrund som dataingenjör och är filosofie doktor i Management. Han är medgrundare till Future of Organizing AB där han numera ägnar all sin tid. 

Alicia Medina föddes i Montevideo, Uruguay. Hon kom till Sverige 1982 som flykting via FN. Efter 20 år i arbetslivet disputerade hon år 2012 i Strategi och Management. Hon ägnar sig nu på heltid åt konsultföretaget Future of Oranizing AB.

”Vi måste vara tacksamma för att Alicia och Rolf, efter år av erfarenhet från stora traditionella och osunda företag, presenterar den här boken i vilken de med tydlighet och träffsäkerhet lyfter fram den stora möjlighet som medelstora och små företag har att forma människor som är lämpliga för sina behov, människor med de färdigheter, gåvor och talanger som dessa företag behöver. Det gäller att skapa organisationer där människorna är huvudpersonerna i en ständig nutid som består av känsla, tänkande och görande, och där de kan dela entusiasm och därmed uppnå personlig utveckling på en fysisk, mental, emotionell och andlig nivå. Detta kommer att möjliggöra en ständig framgång för dessa organisationer.”

Koldo Saratxaga, grundare av K2K Emocionado

”För alla som har en passion för att skapa organisationer som frigör den fulla potentialen av dess människor, måste samtalet handla om distribuerad makt. Denna bok är ett lysande hjälpmedel; full med historier, exempel och visdom från människor som omvärderar hur man utför arbete runt om i vår värld.”

Lisa Gill, tränare på Tuff ledarskapsträning och värd för Leadermorphosis podcast

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Det kan även vara andra företag med tjänster eller produkter, främst relaterade till böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar så kontakta en av våra säljare på sales@boktugg.se. Läs mer om våra alternativ för annonsering

sales@boktugg.se