Ökad budget till inköpsstöd folk- och skolbibliotek: 10 miljoner kronor är en del i Kulturrådets extra satsningar på litteratur. Fotograf: Susanne Kronholm.

Kulturrådet satsar 23,2 Mkr extra på litteraturstöd i olika former under 2021

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Krisstöden för inställda kulturevenemang har bara i viss omfattning mött de behov som uppstått inom litteraturområdet. Därför förstärker Kulturrådet stöden av litteratur med sammanlagt 23,2 miljoner kronor.

– Vi gör dessa satsningar för att även i fortsättningen ha kvalitet, bredd och mångfald i utgivningen och utbudet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet, i ett pressmeddelande.

Satsningarna innebär:


ANNONS


  • Höjt stöd till litteratur: 9,5 miljoner kronor, och till kulturtidskrifter: 2,2 miljoner kronor
    Pandemin har påskyndat den kraftiga digitalisering och marknadsanpassning som sedan länge pågår inom litteraturområdet och vi ser tydliga behov av att förstärka stöden till litteratur och kulturtidskrifter. Den 10-procentiga höjningen av sidersättningen inom litteraturstödet, som infördes våren 2020, kvarstår. Kulturrådet betalar fortsättningsvis 75 procent av F-priset vid inköp av distributionsstödda titlar.
  • Höjt stöd till översättningar av svensk litteratur och dramatik: 1,5 miljoner kronor
    Det internationella intresset för svensk litteratur är större än någonsin. Under 2020 ökade antalet ansökningar om översättningsstöd med 30% jämfört med året innan. För att möta den ökade efterfrågan höjer vi budgeten för bidraget till översättning av svensk litteratur och dramatik med 1,5 miljoner kronor .
  • Ökad budget till inköpsstöd folk- och skolbibliotek: 10 miljoner kronor
    Inköpsstödet infördes 1997 för att öka barns och ungas tillgång till litteratur. Stödbeloppet var 25 miljoner kronor årligen och nivån har inte höjts sedan dess. Det har hittills främst sökts av folkbiblioteken samtidigt som det finns stora behov av stöd för inköp av medier till skolbiblioteken. Mot bakgrund av Kulturrådets pågående uppföljning av inköpsstödet och den pågående skolbiblioteksutredningen höjer vi stödet, för att kunna göra skillnad för fler bibliotek.

”Vi har tidigare meddelat att Kulturrådet i regleringsbrevet för 2021 fått ytterligare 20 miljoner kronor i ökning av anslaget för bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser. 15 miljoner kronor av dessa är avsedda för Bokstart och 5 miljoner kronor för läsfrämjande. Dessutom fortsätter satsningen på bidraget Stärkta bibliotek”, skriver Kulturrådet.

Svenska Förläggareföreningen har länge krävt rejäla höjningar av Littersturstödet eftersom det halkat efter i flera år. Inte minst med tanke på digitaliseringen som väntas påverka den smalare litteraturen negativt, som en ny forskarrapport bekräftade häromdagen: alla böcker funkar inte som ljud.

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.