ANNONS

Boktips: 12 bra böcker om demokrati och rösträtt

boktips - böcker om demokrati
Rösträtt och fria val förknippar vi med demokrati. Det finns många bra böcker för den som vill veta mer om hur demokrati fungerar och hoten mot den. Foto: iStock. Montage: Boktugg.

Aldrig har väl demokratin varit så skör som just nu? Ett bra tillfälle att läsa böcker om demokrati för att lära sig mer om vårt demokratiska system och historia.

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati). Så inleds den svenska Wikipedia-artikeln om demokrati.

Nu finns det såklart olika nivåer av demokrati. Här i Sverige är det exempelvis bara hundra år sedan kvinnor fick rösträtt (beslutet togs 1919 men det var först 1921 som de fick chansen att nyttja rätten i ett val). Det var senare än i både Finland (1906), Norge (1913) och Danmark (1915).

I många länder finns det liknande begränsningar för delar av befolkningen. Tidningen The Economist sammanställer därför ett demokratiindex där 167 länders demokratiska nivå mäts och poängbedöms på en skala från 0-10. Det senaste från 2019 toppas av Norge med 9,87 poäng. Sverige är trea på 9,39 och i andra änden av tabellen ligger Nordkorea med 1,08.

Ett land vars demokrati hamnat i fokus de senaste åren med Donald Trump vid makten och det nyss avslutade kaotiska presidentvalet 2020 är USA. Landet återfinns nu först på 25:e plats med 7,96 poäng vilket gör att USA inte klarar kvalgränsen för fullvärdiga demokratier (8,01) utan blir en demokrati med anmärkningar.

Så vad finns det då för böcker om demokrati på svenska som är värda att läsa för att lära sig mer om demokratibegreppet och vad som hotar demokratin även i ”fria länder”? Här är några aktuella böcker från 2020 som Demokratins skymning av Anne Applebaum och ett par med något år på nacken. En del är mer lättlästa än andra, några är avsedda som läromedel medan de flesta i första hand är allmänlitteratur.

Ingen självklarhet : om demokratins framväxt och utmaningar

Ingen självklarhet : om demokratins framväxt och utmaningar

Demokrati är ingen självklarhet.

Idén om demokrati i betydelsen folkstyre går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos. Läs mer »

Demokratins skymning

Demokratins skymning

Historikern och journalisten Anne Applebaum skildrar den speciella politiska utvecklingen i många länder i Europa de senaste två decennierna. Metodiskt redogör hon för den antidemokratiska tendens som blivit alltmer tydlig i till exempel Polen och Ungern.

Applebaum utforskar i detalj attraktionen av nya auktoritära rörelser för människor som lever i demokratier. Läs mer »

Därför demokrati : Om kunskapen och folkstyret

Därför demokrati : Om kunskapen och folkstyret

Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet. Läs mer »

Så dör demokratier

Så dör demokratier

Donald Trumps presidentmandat har väckt en fråga som många av oss aldrig trodde att vi skulle ställa: Är den amerikanska demokratin i fara? Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, som har ägnat mer än tjugo år åt att studera demokratiers sammanbrott i Europa och Latinamerika, menar att svaret är ja. Läs mer »
Hotet mot demokratin : högerpopulismens återkomst i Europa och USA

Hotet mot demokratin : högerpopulismens återkomst i Europa och USA

»Martin Gelins och Erik Åsards fallstudier av Polen, Ungern och USA övertygar. Inte för att de avslöjar något som tidigare varit okänt, utan för att de identifierat och kondenserat vissa oroande tendenser. Deras bok är i första hand en klar, tydlig och övertygande genomgång av det hot som ligger i högerpopulismens dna. Läs mer »

Från Platon till demokratins kris

Från Platon till demokratins kris

År 1972 utkom en bok med titeln "Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia" skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som "I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria" (Augustvinnare 1997) och "Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper".

"Från Platon till ... Läs mer »

Förskoleserien Demokrati! : - Teori och praktik i förskolan

Förskoleserien Demokrati! : - Teori och praktik i förskolan

Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt och reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se. Läs mer »

Hatade demokrati : de inkluderande rörelsernas ideologi och historia

Hatade demokrati : de inkluderande rörelsernas ideologi och historia

Idag kallar sig alla demokrater. Men den som frågar vad begreppet demokrati egentligen betyder får osäkra svar. Vi har glömt vad demokrati är - därmed är demokratin sårbar.

Demokratins bultande hjärta är en samhällssyn vars grund är inkludering och dialog.

Denna bok går bortom de vanliga ytliga beskrivningarna av demokrati. Läs mer »

Hackad demokrati : informationskrig och övervakning i den digitala tidsåldern

Hackad demokrati : informationskrig och övervakning i den digitala tidsåldern

Internet har alltmer blivit en plats för trollfabriker, valfusk och företag som säljer vår personliga information till högstbjudande. Kina använder Facebooks och Googles algoritmer för att förtrycka muslimer i Xinjiang. Putins Ryssland har lyckats med det Sovjet bara drömde om: att undergräva de liberala staternas politik och dess invånares förtroende för sina länder och varandra. Läs mer »

Demokratins genombrott : människor som formade 1900-talet

Demokratins genombrott : människor som formade 1900-talet

»Ett intressant bidrag till litteraturen om demokratins genombrott.« Svenska Dagbladet

»Hjalmar Branting, Elin Wägner, Zeth Höglund och prins Eugen, röde prinsen, är några som förtjänstfullt och språkligt elegant lyfts fram som tongivande under den spirande demokratins viktiga inledningsskede. Läs mer »

Efter guldåldern : om partiernas förändring och vad den innebär för demokratin

Efter guldåldern : om partiernas förändring och vad den innebär för demokratin

  • Förlag: Liber
  • Utgiven: 2018-05-09
Hur fungerar de svenska partierna efter att deras guldålder har passerat? Vad händer när de förändrar sig för att locka till sig nya väljare och vilken betydelse får förändringen för demokratin?

Läs mer
I flera decennier har frågan om "partiernas kris" stått i centrum för samhällsdebatten och tilldragit sig forskarnas intresse. Läs mer »
Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Sveriges och Finlands demokratier 1890–2020

Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Sveriges och Finlands demokratier 1890–2020

Finland och Sverige har en lång gemensam demokratihistoria. Men vilka är skillnaderna och varför? Och vilka utmaningar har funnits på vägen? Här studeras vändpunkter i de båda ländernas samhällsutveckling i ett spänningsfält mellan de politiska kulturerna, geopolitiska förskjutningar och världsekonomin. Läs mer »

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

SPONSRAT INNEHÅLL