Bokprovning 2020: Den fysiska utgivningen av barnböcker minskar för andra året i rad

Den totala barnboksutgivningen minskar, samtidigt som den svenska originalutgivningen stärker sin dominans över översättningarna, visar Bokprovningen 2020. Foto: Istock

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning för utgivningsåret 2019 visar att utgivningen av tryckta barn- och ungdomsböcker fortsätter att minska.

Förra året konstaterades en minskning i barnboksutgivningen – en trend som fortsätter. Den sista februari 2020 hade det inkommit 2 217 tryckta barn- och ungdomsböcker med 2019 som utgivningsår till Svenska barnboksinstitutet. Det är 91 titlar (4 procent) färre än 2018.

”Faktorer som påverkar minskningen kan vara förändrade utgivningsstrategier på enskilda förlag, de senaste årens diskussion om överutgivning av barn- och ungdomsböcker samt den ökade digitala utgivningen”, skriver Sbi i ett pressmeddelande.

Även översättningarna fortsätter att minska i antal, och det är översättningarna som står för minskningen i utgivningen totalt sett. Den svenska originalutgivningen stärker sin dominans över översättningarna och skillnaden är större än den varit sedan mitten av 1900-talet.

Tre gästskribenter anlitades inför Bokprovningen 2020 för att fördjupa sig i särskilda teman. Ann Steiner från Lunds universitet konstaterar att utgivningen av ljudböcker för barn och unga har ökat markant de senaste åren och att det är äldre titlar som dominerar. Lydia Wistisen från Stockholms universitet ser klimathot, miljövård, återvinning och väderförändringar som framträdanden teman i hela utgivningen. Malin Alkestrand från Linnéuniversitetet har gjort en djupdykning i fantasyåret 2019 och ser att fantasyn börjar intressera sig för normfrågor. 

Utöver detta finns i årets Bokprovning djupdykningar i bland annat skildringar av sex och sexuella övergrepp, den nakna kroppen, funktionsvariationer och -nedsättningar, flykt, integration och kulturkrockar, kollektiv samt skräck, rysare och spökhistorier.

De traditionsenliga föreläsningarna i samband med Bokprovningen genomförs i år digitalt och finns tillgängliga från och med slutet av maj 2020. Utställningen som vanligtvis visas i Sbi:s bibliotek exponeras digitalt genom kortare filmer och finns tillgängliga från och med mitten på maj 2020. 

Här finns hela Bokprovningen där utgivningen också presenteras kategori för kategori.

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.