Mari Koli, VD för förlaget Schildts & Söderströms. Foto: Cata Portin.

Schildts & Söderströms tidigarelägger royaltyutbetalning på grund av coronakrisen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Det finska förlaget Schildts & Söderströms väljer att betala ut royalty till sina författare och illustratörer nästan två månader tidigare än normalt. Även i Finland har litterära evenemang och skolbesök ställts in på grund av corona.

”På grund av den pågående coronaepidemin har programarrangörer varit tvungna att inhibera litterära evenemang och författarbesök till skolor. Detta påverkar direkt författarnas och illustratörernas inkomster. För att underlätta situationen för författare och illustratörer betalar S&S ut upphovsrättsersättningarna för år 2019 senast i början på maj. Normalt görs utbetalningarna i slutet av juni”, skriver förlaget i ett pressmeddelande.


ANNONS


Får ni mycket samtal från oroliga författare?
– Författarna är klart oroade för hur pandemin kommer att inverka bokbranschens olika aktörer, bokförsäljningen, återförsäljarnas, bokhandelns och författarnas ekonomi, säger Mari Koli, VD för Schildts & Söderströms, till Boktugg.

Hur har coronakrisen påverkat förlaget och era författare?
– I Finland har tillställningar med mer än tio personer närvarande förbjudits, vilket i praktiken innebär att alla större litterära evenemang och skolbesök inhiberats. Nu senast meddelade Helsinki Lit att de är tvungna att ställa in festivalen i den form som de tänkt förverkliga den, det vill säga med utländska författarbesök och -samtal. Allt det här känner författarna av i sin privatekonomi, säger Maria Koli.

– På förlaget försöker vi nu frenetiskt skapa alternativa scener för att ge synlighet åt våra aktuella författare och vår utgivning. Vi är också ytterst försiktiga med upplagorna för att undvika överstora stillaliggande boklager. Tillsvidare har vi inte ansett det nödvändigt att senarelägga utgivningen på S&S Litteratur.

Hur är läget i den finska bokbranschen i övrigt, håller bokhandlarna öppet fortfarande eller?
– Bokhandlarna håller öppet tills vidare, men exempelvis Akademiska bokhandeln i Helsingfors har meddelat att de förkortar öppethållningstiderna. Branschen håller andan, bokhandeln kommer att drabbas men ingen vågar ännu säga i vilken utsträckning och med vilka följdeffekter.

ANNONS

Från Danmark rapporteras att staten tidigarelägger utbetalningen av biblioteksersättning till författare. Frågan är om det är ett alternativ i Sverige där dessa utbetalningar av tradition sker först i oktober efter att utlånings- och försäljningsstatistik gåtts igenom flera gånger.

Fotnot: Schildts & Söderströms ger ut skönlitteratur, sakprosa och läromedel på svenska i Finland. Förlaget har också allmänlitterär utgivning på finska.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.