Fråga Boktugg: Hur fungerar upphovsrätt på böcker?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: Om jag skriver en bok är det ju jag som har copyright på den. Måste jag göra något för att skydda den? Och vad händer med rättigheterna efter min död? Man ser ju många förlag som ger ut gamla böcker på löpande band. Kan det hända även med min bok?

Svar: Upphovsrätt (eng. copyright) gäller för litterära liksom andra konstnärliga verk (musik, foto, bilder etc), även för utkast eller skisser. En bok måste alltså inte vara tryckt eller utgiven på annat sätt för att omfattas av upphovsrätten.

Skyddet uppstår automatiskt, man måste med andra ord inte göra något för att erhålla upphovsrätt. Men det finns vissa krav för att ett verk ska omfattas av upphovsrätten. Det måste uppfylla kravet på verkshöjd, det vill säga vara tillräckligt originellt och unikt. Värt att notera är dock att upphovsrätten inte skyddar en idé, utan enbart själva verket och dess utformning. 

Som upphovsman, eller upphovsperson, till ett verk har du rätt att bestämma över hur verket får användas. Ingen annan får till exempel ge ut och tjäna pengar på din bok utan ditt samtycke (när du skriver ett förlagsavtal med ett förlag ger du förlaget rätten att trycka och ge ut din bok) – detta kallas ekonomisk rätt. Du har också rätt att bli omnämnd om ditt verk används eller återges av andra – detta kallas ideell rätt. Båda dessa delar ingår i upphovsrätten.

Men det finns vissa undantag i upphovsrätten. Andra har rätt att citera delar av ditt verk, även i kommersiella sammanhang, vilket regleras av en så kallad citaträtt. Det är också tillåtet att kopiera verket för privat bruk.

Det upphovsrättsliga skyddet varar under upphovspersonens livstid fram till och med 70 år efter dennes död. Om det finns flera upphovspersoner till verket gäller skyddet intill utgången av det sjuttionde året efter den sist avlidne upphovspersonens dödsår. När upphovspersonen avlider tillämpas arvsrättens allmänna regler på upphovsrätten, den går med andra ord i arv eller kan testamenteras bort.

Efter att upphovsrätten har gått ut är det fritt för var och en att återge eller nyttja verket i både privata och kommersiella sammanhang. Det finns ingenting man kan göra för att förhindra detta. Dock finns det ett så kallat klassikerskydd som skyddar verk där upphovsrätten har gått ut från att användas på ett sätt som är kränkande eller som innebär en opassande förvanskning av verket.

Lagen om upphovsrätt i Sverige antogs 1960 och är anpassad efter Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (en internationell överenskommelse angående upphovsrätt). Här finns den svenska lagtexten i sin helhet.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.