Denna artikel sponsras av författare/förlag

Gunnar Winqvist debuterar med biografi över en motvillig men framgångsrik företagare

Gunnar Winqvist. Foto: Privat

I biografin Hugo Tamm: den motvillige industrialisten berättar managementkonsulten Gunnar Winqvist om en av 1800-talets stora svenska företagsägare.

Gunnar Winqvist har många års erfarenhet av management bland annat från konsultföretaget SIAR. 1986 startade han det egna konsultföretaget Arkitraven med inriktning mot finansiella företag, och trots att han är över 70 år fortsätter han att ta uppdrag som inte kräver heltidsengagemang.

– Under senare år har jag ägnat mig åt att förverkliga en gammal ambition, att studera företags historia och dokumentera den. Min bok om Hugo Tamm är det första resultatet av detta och jag har flera uppslag till ytterligare projekt, berättar Gunnar Winqvist.

Hans intresse för företagshistoria väcktes tidigt under karriären då man som regel genomförde en så kallad historisk analys av företaget. Syftet med detta var att förstå vilka kriser kundföretaget gått igenom, vilket gav grunden till att förstå företagets kultur och särpräglade kompetens. 

– Jag har alltid haft ett stort historieintresse och genom mitt yrke som rådgivare åt företag i mer än 40 år har jag erfarenheten att en förståelse för företagets historia är helt nödvändig för att kunna hjälpa företaget. När jag säger företagshistoria så handlar det framförallt om vad som gjort att företagen blir framgångsrika eller misslyckade.

Hugo Tamm föddes som sonson till den förmögne bruksmagnaten P. A. Tamm på vallonbruket Österby i Uppland. Han blev huvudägare och sedermera styrelseledamot för bruken Österby och Iggesund samt Husqvarna Vapenfabriks AB. Hans egna intressen var politik och samhällsfrågor, och i slutet av sitt liv var han partiledare för Allmänna Valmansförbundet, som senare blev Moderaterna.

– Han har en intressant historia med uppväxten utanför familjen som ger honom ett helt annat perspektiv och andra värderingar än dem som en person med hans bakgrund ”normalt” förväntades ha. Han är en person som alltid följer sin egen väg. Han är beredd att arbeta hårt för att sätta sig in i frågor och sedan driva det han tror på. Oerfaren och gör misstag men lär sig successivt, berättar Gunnar.

Hugo Tamm : den motvillige industrialisten

Hugo Tamm : den motvillige industrialisten

  • Förlag: Vulkan
  • Format: Danskt band
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 2019-03-07
  • ISBN: 9789188931702

Hugo Tamm: den motvillige industrialisten riktar sig i första hand till personer med intresse för svensk historia i allmänhet och företagshistoria i synnerhet. Det är den andra biografi som skrivits över Hugo Tamm, den första gavs ut av Per Sondén år 1925.

– Den har sin tyngdpunkt på hans politiska gärning och religiös grundade samhällsinsatser. Den berör endast ytligt hans insatser som företagsägare, vilket är det som min bok handlar om, säger Gunnar.

Undertiteln ”den motvillige industrialisten” kommer sig av att Hugo Tamm egentligen inte ville syssla med företagen. 

– Husqvarna var något han övertalades av modern och styvfadern för att rädda den senares ekonomi. När det gick riktigt dåligt ville han helst sälja bolaget men rådgivarna övertygade honom att göra en rekonstruktion.

Arbetet med boken har inneburit mycket research på olika arkiv och Gunnar har besökt Husqvarnas arkiv på Landsarkivet i Vadstena, Iggesunds arkiv på Iggesunds kontor i Iggesund och Österbys arkiv som dels finns på Landsarkivet i Uppsala och dels på Leufsta bruk i norra Uppland.

– Det som var en riktig guldgruva var Hugo Tamms privata arkiv som i stort sett intakt finns på Uppsala universitetsbibliotek. Där finns bland annat hela hans korrespondens med familj och vänner, personer i företagen och alla hans politiska kollegor. Materialet är enormt omfattande och jag har koncentrerat mig på de delar som har relevans för företagen, säger Gunnar och fortsätter:

– Det händer att Hugo Tamm svarar på brev direkt när han fått det och skriver direkt från hjärtat när han är riktigt ilsken. Det blir ju ungefär som att vara närvarande vid ett gräl som hände för 150 år sedan.

Vad kan företagshistoria berätta om moderna företag eller samhället idag?

– Oerhört mycket. För det första finns det i företag och hur det ska skötas ett antal grundläggande frågor som alla företag måste ta ställning till, till exempel vad ska vi göra, vilka är våra kunder, hur ska vi finansiera vår verksamhet och hur ska vi styra och följa upp verksamheten. Många gånger är det enklare i en historisk skildring tydliggöra hur man kommer fram till svaren på frågorna ovan – det kan alltså fungera som exempel på hur man sorterar upp en komplicerad situation.

Enligt Gunnar har mycket företagshistoria en tendens att fokusera på det enskilda företaget, och skrivs för att uppmärksamma att ett företag firar ett jubileum. Sådana böcker har tyngdpunkt på att berätta hur företaget blivit framgångsrikt. Ofta går man förbi misslyckanden och orkar inte riktigt beskriva i vilken utsträckning företagets framgångar beror på att man utnyttjar andras innovationer eller konsekvensen av samhällsförändringar som egentligen inte har något med företaget att göra. 

– Jag försöker alltid belysa företagets utveckling genom att både peka på influenser utifrån och genom att kontrastera företagets utveckling med andra företag, med branschen eller med den generella ekonomiska utvecklingen, säger Gunnar.

Om författaren

Gunnar Winqvist är 71 år och bor i Stockholm. Han är gift med Lena, har två barn och två barnbarn. Han har arbetat som managementkonsult sedan mitten av 1970-talet, och bland annat grundat företaget Arkitraven (idag Trinovo). Hugo Tamm – den motvillige industrialisten är hans debut och den första boken av flera han planerar att skriva om företagshistoria.

Hugo Tamm : den motvillige industrialisten

Hugo Tamm : den motvillige industrialisten
Författare
Förlag Vulkan
GenreEkonomi
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor149
Vikt340 gr
Utgiven2019-03-07
SABLz Tamm, Hugo
ISBN 9789188931702
Hugo Tamm (1840-1907) Hugo Tamm blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag, Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri. Flera av företagen hamnade i djupa kriser som gjorde att han fick engagera sig för att företagen skulle överleva. Kriserna berodde både på dåliga konjunkturer och på dåliga ledningar. Hugo Tamm lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige. Den här boken är historien om hur Hugo Tamm, från början en passiv och oengagerad ägare successivt lär sig hur han ska utöva sin makt och ta sitt fulla ansvar som ägare. Han var en relativt ovanlig ägare under Sveriges industrialisering genom att han påverkade företagen indirekt. Han arbetade i styrelser och valde företagsledning inte genom att själv sköta företagen. På det sättet var han en föregångare till många av de ägarfamiljer som senare blivit så betydelsefulla för Sveriges näringsliv. Hans tid som ägare omfattar 40 år, från 1867 till hans bortgång 1907. Denna period är kanske den mest spännande perioden i historien om hur Sverige blev ett industriland. Hugo Tamm var också engagerad i politik och samhällsfrågor och spelade en stor roll i sekelskiftets politiska liv som en moderat liberal politiker. Hans starka värderingar påverkade hans politiska ställningstaganden bl.a. genom ett starkt engagemang i kvinnofrågor. Hans erfarenheter bidrog till att han utvecklade ett synsätt på företagsägande där ägare, anställda och samhället gemensamt har intresse av och del i företagens framgång. Hugo Tamm var en sammansatt person som formades av brukspatronernas tid, både när det gäller affärer och med en paternalistisk syn på medarbetare och förhållande till samhället som företaget verkade i. Samtidigt var han modern genom att han var ett tidigt exempel på en ägare som kunde vara klarsynt och se vilka krav marknadens utveckling ställde, även om det medförde förändringar som kunde vara nog så smärtsamma. Gunnar Winqvist har arbetat som managementkonsult sedan mitten av 1970-talet, framförallt med företags strategi och organisation. Hans intresse för företagshistoria väcktes redan på 1970-talet under hans tid på forsknings- och konsultföretaget SIAR. Där grundlades hans uppfattning att en förståelse av ett företags historia är nödvändig för att kunna förstå de dagsaktuella frågorna. Detta har varit ett viktigt perspektiv under hela min karriär på konsultföretagen Arkitraven och Trinovo.Under senare år har han ägnat sig åt att förverkliga en gammal ambition, att studera företags historia och dokumentera den. Hans projekt om Hugo Tamm är det första resultatet av detta.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll

Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller författare som vill förmedla information om sina böcker. Är du intresserad av att köpa sponsrade artiklar för din/era böcker så kontakta en av våra säljare. Läs mer om våra Marknadspaket

tips@boktugg.se