Bibel 2000, Nya testamentet 1981 och provöversättningen "När tiden var inne...". Nu sätter Svenska Bibelsällskapet igång en ny omgång provöversättningar av texter ur Nya testamentet. Arkivbild: Adam Ihse/TT

Ny version av Bibeln på svenska? Bibelsällskapet översätter bibeltexter på prov

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Svenska Bibelsällskapet inleder en ny omgång provöversättningar av texter ur Nya testamentet. Det kan ses som en förberedelse till en kommande ny version av Bibeln på svenska.

– Men ännu är det inte läge att sätta igång med arbetet på en helt ny bibelöversättning, säger Anders Blåberg, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet.

2015 provöversatte Bibelsällskapet två texter i Nya testamentet, Galaterbrevet och den så kallade reseberättelsen i Lukasevangeliet (kapitel 9–19). Omkring 150 remissvar kom in som ett resultat av provöversättningen och nu går Bibelsällskapet vidare med nästa projekt.


ANNONS


Ett resultat av remissvaren var att många förklarade att ”det inte är dags för en ny översättning än”.

– Man konstaterade att det svenska språket inte förändrats så mycket att en ny översättning är nödvändig, säger Anders Blåberg.

ANNONS

Bibelsällskapet drog därför några slutsatser. För det första att släppa tanken på att ha en ny svensk översättning av Nya testamentet klar till 2026, 500-års jubileet av Gustav Vasas Nya testamente på svenska från 1526.

För det andra att man kanske inte behöver satsa på att nyöversätta från grundspråken utan kan tänka sig att sikta mot en revidering av den nuvarande Bibel 2000.

– Frågan om en revidering är inte längre känslig, säger Blåberg.

Och så för det tredje, starta ett projekt med nya provöversättningar.

”Än är det inte läge att sätta igång med arbetet på en helt ny bibelöversättning”, säger Anders Blåberg, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet. Foto: Olof Brandt

– De här nya översättningarna är inte bara försöksballonger utan översättarna förväntas dokumentera sina resonemang på ett sådant sätt att de går att använda i framtiden, när vi väl ska ta oss an det stora projektet, säger Anders Blåberg.

Tre bibelböcker ska nu översättas från den grekiska grundtexten, Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Tre olika översättare har tilldelats varsin bibelbok: Lisa Buratti, Dan Nässelqvist och Mikael Tellbe. Projektet har påbörjats och ska redovisas i början på 2020.

Förutom den bibelöversättning som Svenska Bibelsällskapet förvaltar finns det redan flera andra nya översättningar av Bibeln på svenska på marknaden.

Text: Jonas Dagson/TT


ANNONS


”Staten (har) genom avtal 1978 och 1995 … uppdragit åt Svenska Bibelsällskapet att ansvara för kommande bibelöversättningar. För att bekosta detta får sällskapet i gengäld använda den royalty som Bibel 2000 ger upphov till och som förvaltas i en för ändamålet inrättad fond.”
Bibelsällskapets (dåvarande) ordförande Erik Aurelius (2015), ur förordet till provöversättningen 2015

Fakta: Kronologi för Bibel 2000 och dess fortsättning

1972: Bibelkommissionen tillsätts och får i uppdrag att översätta Nya testamentet. Den kallas ibland den Myrdalska kommissionen, efter statsrådet Alva Myrdal.

1975: Uppdraget för Bibelkommissionen utökas, nu ingår också uppgiften att översätta Gamla testamentet.

1977: Uppdraget utökas med uppdraget att översätta Apokryferna.

1981: Nya testamentet (NT81) överlämnas till utbildningsminister Jan–Erik Wickström (SOU 1981:56).

1986: Översättningen av Apokryferna presenteras (SOU 1986:45).

1995: Regeringen ger direktiv att Gamla testamentet ska vara klart till advent 1999.

1999: Överlämnande av Gamla testamentets text till kulturminister Marita Ulvskog (SOU 1999:100). Tillsammans med Nya testamentet bildar texten Bibel 2000.

2000: Slutbetänkandet (sex volymer) presenteras (SOU 2000:100).

2015: Svenska Bibelsällskapets provöversättning av Galaterbrevet och delar av Lukasevangeliet klar.

2018: Svenska Bibelsällskapet inleder provöversättningar av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet.

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

TT

TT

Sveriges mest trovärdiga nyhetsförmedlare är är för många TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som sedan 1921 varit en oberoende aktör i Mediesverige med mottot snabbt, korrekt och trovärdigt. Boktugg samarbetar med TT för att få tillgång till fler boknyheter och intervjuer än vi själva hinner med.

tt@boktugg.se

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.

SPONSRAT INNEHÅLL