fbpx

Biblioteksersättningen 2017 och topplistan över utlån

Biblioteksutlåningen ligger bakom biblioteksersättningen till författare. Foto: iStock

I dagarna utbetalas biblioteksersättningen till många av Sveriges författare, översättare och illustratörer. Samtidigt publicerar Sveriges författarfond även topplistan över de mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek.

Sveriges författarfond ansvarar för att beräkna och fördela den individuella biblioteksersättningen som betalas ut varje år i mitten av oktober. Biblioteksersättningen är en ersättning som baseras på biblioteksutlåning, både i folk- och skolbibliotek. Nyligen har även författarfonden släppt topplistan över mest utlånade författare och illustratörer av bilderböcker (se topp 25 längre ner).

– Vårt uppdrag är att fördela den statliga biblioteksersättningen till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Dels fördelas den som individuell ersättning, baserat på antal hemlån och referensexemplar, säger Jesper Söderström, direktör.

Inom den kollektiva biblioteksersättningen ryms också en stipendiefond, ur vilken verksamma författare med flera kan söka stipendier och bidrag. Författarfonden har dessutom i uppdrag att fördela en del statliga stipendier till bland annat dramatiker och kulturjournalister.

Den individuella biblioteksersättningen för i år grundas på beloppet 96 öre per lån för ett originalverk (höjt med fem öre sedan förra året), och hälften för översättning. Totalt betalar Sveriges författarfond i år ut ungefär 58,5 miljoner kronor fördelat på cirka 4 300 mottagare. Därutöver betalas även särskild biblioteksersättning ut på sammanlagt 35,0 miljoner kronor till 165 mottagare.

Varifrån kommer pengarna?
– Biblioteksersättningen betalas av staten (trots att det är ju är kommunerna som är huvudmän för biblioteken). Men storleken på ersättningen bestäms inte som ett vanligt statlig anslag, utan upphovsmännen får förhandla med regeringen om ersättningens storlek per utlån. Hur mycket det blir totalt beror alltså på hur det går i förhandlingarna och hur biblioteksutlåningen utvecklas.

Ersättningen baseras på antal hemlån av tryckt bok och ljudbok. För att Sveriges författarfond ska kunna beräkna rätt biblioteksersättning krävs därför en omfattande undersökning av lånestatistik. Hela året pågår arbetet med att samla in och analysera den bibliografiska informationen från bibliotekens katalogposter för varje enskilt verk. Med tiden har Sveriges författarfond byggt upp en stor databas som innehåller uppgifter så att de kan bearbeta en stor del av materialet automatiskt. Databasen växer för varje år, men det tillkommer hela tiden nya böcker som de måste analysera en första gång. Jesper Söderström berättar:

– Vi samlar varje år in information om utlåningen av böcker i samtliga datoriserade bibliotek i hela landet. Sedan måste vi bearbeta och analysera det materialet för att kunna fastställa vem eller vilka som är berättigade till ersättning: vilken av alla Ulf Nilsson i vårt register exempelvis, har skrivit den och den boken – och är det en så rikt illustrerad bilderbok att illustratören ska dela på ersättning med författaren?

Alla upphovsmän vars verk finns på bibliotek får ta del av den statliga biblioteksersättningen. Finns det flera upphovsmän till ett verk, till exempel två författare eller en bilderbok med författare och illustratör, delas ersättningen alltid lika. Är det fler än tre upphovsmän till ett verk, betalas ingen individuell ersättning ut.

Det finns också kriterier för när ersättning ska betalas ut. För att få sin biblioteksersättning utbetald måste ersättningen överstiga motsvarande 2 000 lån för ett originalverk, vilket innebär att miniminivån för 2017 är 1 920 kronor. Istället för att bli utdelade till upphovsmännen går de här pengarna till stipendier, som kan sökas av bland annat verksamma författare, översättare, fotografer och tecknare.

Utlån av e-böcker ingår inte i biblioteksersättningen. Varför?
– Det beror på att e-utlån/nedladdning rättsligt fungerar lite annorlunda och kräver en särskild affärslösning. I dessa fall måste biblioteken själva betala, och en del av betalningen går via e-boksdistributör och förlag till författaren i form av royalty. Åtminstone har rättsinnehavaren möjlighet att själv avgöra om e-böcker ska spridas via biblioteken. Till skillnad mot när det gäller vanliga böcker, då författaren helt enkelt får acceptera att biblioteken fritt lånar ut deras verk.

Fakta om biblioteksersättningen
  • Ersättningen för 2017 är 96 öre per lån för originalverk, och 48 öre per lån för översättning.
  • Den totala summan som betalas ut 2017 är ungefär 58,5 miljoner kronor.
  • Miniminivån för att få sin ersättning utbetald är 1 920 kronor.
  • I år får 4 300 personer individuell biblioteksersättning.
  • De lån som räknas är alla tryckta format, och ljudbok. Även omlån räknas.
  • Martin Widmark har legat överst på topplistan över utlånade författare sedan 2008.
  • Ersättningen är skattepliktig och upphovsmännen ska även betala sociala avgifter på beloppet.
  • Övergripande regler för ersättningen bestäms av regering och riksdag i en särskild förordning.

Topp 25 mest utlånade i Sverige 2016

1 Martin Widmark 1 763 074
2 Helena Willis  1 133 890
3 Helena Bross 1 013 398
4 Astrid Lindgren 805 511
5 Margareta Nordqvist 762 354
6 Gunilla Bergström 721 722
7 Sven Nordqvist 630 430
8 Lin Hallberg 598 455
9 Anders Jacobsson 588 328
10 Sören Olsson 582 531
11 Jeff Kinney 531 891
12 Arne Norlin 428 030
13 Jørn Jensen 401 720
14 Eva Eriksson 399 717
15 Stina Wirsén 378 411
16 Jujja Wieslander 360 781
17 Mats Wänblad 353 305
18 Christina Alvner 352 474
19 Jo Salmson 352 406
20 Dan Höjer 349 372
21 Jonas Burman 345 694
22 Catarina Kruusval 330 529
23 Barbro Lindgren 323 372
24 Mats Vänehem 320 994
25 Torsten Bengtsson 317 970

Listan grundar sig på författarfondens undersökning av utlåningen i folk- och skolbibliotek under utlåningsåret 2016. För varje upphovsman redovisas det totala antalet lån oavsett om han/hon skrivit boken ensam eller tillsammans med ytterligare en eller två upphovsmän. Listan kan inte användas för beräkningen av de ersättningar som utgår ur författarfonden till de enskilda upphovsmännen. Med författare i denna redovisning avses även illustratör av bilderböcker.

Läs även en intervju med författaren och illustratören Erika Eklund Wilson som berättar om hur viktig biblioteksersättningen är.

Sveriges Författarfonds hemsida kan du läsa mer om biblioteksersättningen. Och här finns hela den färska topplistan över de 200 mest utlånade författarna 2016.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Stäng meny