BookBeat siktar på att omsätta 150 Mkr under 2018

Niclas Sandin, vd BookBeat. Foto: Andreas Carlfors

BookBeat uppger att intäkterna nu passerat 100 Mkr de senaste tolv månaderna och räknar med att nå runt 150 Mkr under 2018. Niclas Sandin tror att den svenska streamingmarknaden växer med 30 procent i år och ser tydliga framsteg i Tyskland.

– Att två år sedan vi påbörjade vår tillväxtresa vara en verksamhet som omsätter 100 miljoner kronor på helårsbasis och fortfarande visa upp en tresiffrig tillväxt de senaste två kvartalen gör mig riktigt stolt över teamet. Vi är bara i början av vårt maratonlopp men har genom att nå den här milstolpen utan tvekan lämnat startblocken och fått upp farten, säger Niclas Sandin, VD BookBeat i ett pressmeddelande.

Under andra kvartalet 2018 ökade bolagets intäkter med 110 procent i jämförelse med andra kvartalet 2017. Det andra kvartalet 2018 nådde verksamheten även nivån 100 miljoner kronor i intäkter när man räknar de 12 senaste månaderna, något man flaggade för redan i januari. Milstolpen nås cirka två år efter att den breda lanseringen av tjänsten inleddes i Sverige våren 2016. Bolaget som nu har runt 50 anställda räknar med att omsätta runt 150 Mkr helåret 2018.


ANNONS


I pressmeddelandet konstaterar BookBeat att majoriteten av intäkterna kommer fortfarande från den svenska marknaden som fortsätter växa kraftigt i jämförelse med 2017. Det som främst driver tillväxten är de svenska användarnas ökade lojalitet, under det andra kvartalet hade 60 procent av användarbasen betalat för BookBeat i minst sex månader.

– Precis som under första kvartalet var det den finska marknaden som växte mest i absoluta tal. I Finland befäster BookBeat under det andra kvartalet sin position som marknadsledare och har redan under de första sex månaderna av 2018 fördubblat antalet användare mot antalet som betalade för tjänsten i slutet av 2017.

Fortfarande väljer BookBeat att inte gå ut med några siffror för det totala antalet betalande abonnenter. Eftersom den Bonnierägda streamingtjänsten inte är börsnoterad behöver de inte heller kommunicera några siffror.

– På den tyska marknaden pågår under 2018 de första breda marknadsföringsaktiviteterna och hittills har tjänsten fått ett väldigt positivt mottagande, både av lyssnare och förlag. Snittlyssningen i tid för de tiotusen första användarna som provat tjänsten i Tyskland har varit cirka 50 procent högre än på BookBeats övriga marknader. Samtidigt har BookBeat träffat avtal med över 150 förlag i Tyskland, inklusive de största, som erbjuder sin katalog i tjänsten som nu innehåller över 40 000 ljudböcker varav majoriteten är på tyska.

Storytel meddelade i maj att deras prognos var att de ska ha 620 000 abonnenter under andra kvartalet. En grov kalkyl visar att om BookBeat redan nu passerat 100 Mkr i omsättning på årsbasis, rullande, även bör ha passerat milstolpen 100 000 betalande abonnenter. En siffra som kan växa snabbt ifall BookBeat får fart på den tyska marknaden som är runt åtta gånger större än den svenska – sett till folkmängd.

Det låter som att ni redan kommit längre i Tyskland än i UK?
– I Tyskland fick vi direkt med oss förlagen på banan vilket är skillnaden mot UK där de var mer avvaktande. Samtidigt driver Bonnier också ett av de största ljudboksförlagen på tyska marknaden så det gör att vi även äger värdekedjan för en väsentlig del av katalogen. Så fort vi såg att användarna stannade kvar efter provperioden och uppenbarligen hittar mer än nog att lyssna på har vi kunnat fortsätta vår satsning. Vi ses redan av förlagen som huvudutmanaren på marknaden efter Audible och beräknas trots vår än så länge blygsamma storlek bli deras näst största digitala återförsäljare under 2018, säger Niclas Sandin till Boktugg.

123-483 18 71

I början av juni lanserade BookBeat familjekonton på både den svenska och finska marknaden. Det ledde genast till att tusentals användare direkt började dela tjänsten med sina familjemedlemmar till ett rabatterat pris. De räknar med att ”en tvåsiffrig andel av användarna i Sverige och Finland” kommer att ha tagit del av erbjudandet efter sommaren.

I samband med att familjekonton lanserades i Sverige genomförde BookBeat även en justering av priset till 149 kr för de som använder tjänsten själv i syfte att bli de nya lyssnarnas förstahandsval. Detta har gett effekt när antalet nya användare per dag i Sverige efter justeringen fördubblats i jämförelse med veckorna innan förändringen trädde i kraft.

Det är knappast någon som missat att alla de tre stora streamingaktörerna (BookBeat, Nextory och Storytel) satsar tungt med både marknadsföring och kampanjer i samarbete med olika företag denna sommar. Frågan är hur länge kan alla växa innan de börjar ta marknadsandelar av varandra.

– Jag tror att den svenska marknaden kommer växa med 30 procent i år. Alla tjänster kommer bidra till detta med sin tillväxt. Däremot är det förmodligen nu efter sommaren vi övergår till en mer mogen fas på marknaden. Fler och fler kunder har numera koll på alla tjänsterna och det medför att det krävs differentieringar och förmodligen för första gången en tydligare konkurrens. Att vi justerade priset och lade till familjekonton var exempelvis ett exempel på hur vi anpassar oss till detta nya skede, säger Niclas Sandin.

Nextory har länge profilerat sig med satsning på eböcker och läsning i sin tjänst, Storytel lanserade sin läsplatta – hur ser BookBeat på läsning vs lyssning? Vad säger era egna data om användningen?
– Framförallt är det en skillnad i vilken potential läsning kontra lyssningar har i att locka nya målgrupper och intäkter till bokmarknaden. Ljudboken har senaste åren breddat marknaden och ökat totalintäkten snarare än att kannibalisera på andra format. Jag är säker på att eboken kommer växa närmaste åren men då handlar det främst om ett formatskifte och en naturlig övergång från de fysiska formaten, säger Niclas Sandin.
– Läsningen står fortfarande för under 10 procent av konsumtionen i BookBeat. Jag tror den kommer öka närmaste åren och när den gör det kommer vi också öka vårt fokus på det formatet, däremot ser vi det inte som vår uppgift att tvinga fram transformationen när vi fortfarande främst vill bredda marknaden.

När du ser tillbaka på de två år som gått sedan lanseringen, vilka lärdomar har ni dragit och på vilka sätt har utvecklingen gått fortare/långsammare än ni trodde?
– Den främsta lärdomen är hur lokal bokmarknaden är även digitalt. Även om alla vi olika tjänster försöker dra våra Spotify- och Netflixkopplingar för att plocka in kapital eller göra PR-utspel är det en helt annan spelplan inom bokmarknaden. För att lyckas på en lokal marknad krävs innehåll som de potentiella kunderna är villiga att betala för. Detta är ofta stora lokala författarskap som de stora förlagen sitter på, säger Niclas Sandin.
– Att tro att det går att bara trycka på knappen och skala är en myt. Ska du lyckas utan en väsentlig förlagsverksamhet på en ny marknad kommer det krävas hundratals miljoner i medieinvestering med möjlighet till lönsamhet på tidigast tio års sikt. Detta är varför Audible fortfarande bara finns på en handfull marknader efter 20 år. Amazon bedömer det inte värt investeringen att sprida sig mer tunt trots att de har rätt bra förutsättningar att lyckas.”

Eftersom det ändå är sommar så passar vi på att tvinga av Niclas Sandin ett boktips.

– Mitt boktips i sommar är Everybody lies av Seth Stephens-Davidowitz. Han är en Data Scientist på Google som forskat i vad människor egentligen tänker baserat på vad de söker på. Väldigt intressant lyssning, finns såklart att lyssna på i BookBeat.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.