Du visar för närvarande Ola Nilsson släpper novellsamling
Ola Nilsson släpper novellsamlingen Regelriket.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.
De regler som titeln syftar på återkommer på olika sätt i alla dessa berättelser. Där finns de regler som människor skapar för varandra och där finns de regler som människan skapar för sig själv för att överleva.

Ola Nilsson har bland annat mottagit Norrlands litteraturpris för romanen Hundarna och Svenska Dagbladets litteraturpris för romanen Isidor och Paula och hans böcker har översatts till ett flertal språk.

”Jag tog till mig berättelserna som ett evangelium även om jag aldrig kunde leva upp till deras stränga levnadsregler. Jag tyckte att dessa regler verkade vara helt nödvändiga för att uthärda skönheten samtidigt som jag hela tiden hade en vag, gnagande känsla av att reglerna kanske egentligen fanns till, inte för att uthärda utan för att frammana skönheten eller kanske faktiskt skapa den. Tanken på det sistnämnda tillintetgjorde mig, för jag kunde inte, hur mycket jag än ville, följa dem.”

Regelriket

Regelriket