Du visar för närvarande När trycks den sista katalogen?
Kataloger har länge varit en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för böcker. Men gäller det fortfarande? Foto: iStock.

När trycks den sista katalogen?

Papperskatalogen är död. Eller? Är bokbranschens tillit till papperskataloger rationell eller vidskepelse? Förhoppningsvis lär man av dagspressens strategiska miss och satsar på blädderbara digitala kataloger.