Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien har en bred akademisk utgivning inom humaniora och samhällsvetenskap och tillgängliggör aktuell forskning för en intresserad allmänhet och forskare.

Sedan 1789 har Vitterhetsakademien utgivit skrifter inom sitt verksamhetsområde, tidigare med en tyngdpunkt på antikvarisk forskning. Akademien har numera en bred akademisk utgivning som rymmer monografier, antologier och en rad skriftserier inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård. Nyutgivna skrifter publiceras i möjligaste mån digitalt med öppen tillgång (open access). Akademien ger årligen ut Kungl. Vitterhetsakademiens Årsbok där bland annat aktuell information om Akademiens verksamhet, inträdesföreläsningar av nyinvalda ledamöter och minnestal över avlidna ledamöter publiceras.

Vitterhetsakademien ger sedan 1906 ut Fornvännen som är den ledande tidskriften för svensk antikvarisk forskning. Fornvännen finns tillgänglig digitalt via DiVA genom samarbetet med Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.

Vitterhetsakademiens bibliotek förvaltas av Riksantikvarieämbetet och samlingarna tillhör både Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien. Akademiens utgivning finns tillgänglig för lån och fjärrlån via Vitterhetsakademiens bibliotek.

Senast utgivna böcker