Appell Förlag

Appell är ett kvalitetsförlag med inriktning mot kultur- och idéhistoria, historia, samhällsfrågor, konst och arkitektur.

Utgivningen kännetecknas av omsorg i alla led. Det gäller den redaktionella hanteringen, det grafiska uttrycket och bokhantverket – men också den skräddarsydda marknadsföringen och vägarna för att nå läsarna.

Appell Förlag drivs av Helena Hegardt du Rées, som har varit verksam i förlagsbranschen i drygt trettio år, närmast som vd och förläggare vid Bokförlaget Atlantis och som förlagschef vid SNS Förlag. Helena Hegardt du Rées är i grunden arkitekturhistoriker och arbetade sina första år som redaktör och skribent på Byggförlaget.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker