Visam

Visam AB bedriver träning och utbildning i kommunikation och målförverkligande och har en forsknings- och förlagsverksamhet. Förlaget distribuerade till en början mest utbildningsmaterial till kurser som hölls av Visam AB från starten 1986. På senare år har det blivit böcker inom forskning, mental träning och även teatermanus och senast en bok om Mörkrets Furstar.

Senast utgivna böcker