Elisabeth Grate Bokförlag

Förlagets ambition är att få en läshungrig svensktalande publik att upptäcka spännande, i Sverige ofta förbisedda författarskap. Det handlar lika mycket om dagens författare som gårdagens, och vi har i första hand valt ur den rika franskspråkiga litteraturen och i enstaka fall även ur den anglosaxiska och italienska.

Genom samarbete med de bästa översättare, redaktörer, formgivare och boktryckare vill vi erbjuda tidlösa böcker som berör.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker