Santérus Förlag

Santérus Förlag inledde sin verksamhet i december 1999.

Santérus Förlag ger ut böcker av fackkaraktär (eller sakprosa som termen numera verkar vara enligt kultursidorna) som vill bilda, roa och oroa den allmänne läsaren men också fortbilda dig som är specialist och verkar i universitetsmiljö eller i privat- eller offentlig yrkesverksamhet. Vi ger också ut kurslitteratur för universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskap och humaniora.

Under namnet Santérus Academic Press ger vi ut akademisk litteratur inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska disciplinerna. Denna litteratur ska vara peer-review-granskad. Utgivningen har åsatts forskningsnivå 1 i den norska forskningsdatabasen NSD. För mer information se vidare under fliken Santérus Academic Press Sweden (SAPS).

Vår ambition är att våra böcker skall öka bildning och läslust och vara förpackade på ett tilltalande sätt. Vi tror att formen är viktig för lusten att äga boken och köplusten är förstås inte oviktig för ett förlag. I synnerhet om det skall komma ut fler böcker än en.

Vår uppfattning är att om man skall nå så långt som möjligt i sin strävan att förstå såväl de stora som de små sammanhangen räcker det inte med kunskaper i ett ämne eller disciplin. Därför är vi också särskilt intresserade av böcker som går över gränserna och söker sig ut på de bryggor som finns mellan naturvetenskap, humaniora och samhällsfrågor.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker