Leopard Förlag

Böcker som ger avtryck

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi tror att böcker är ett oöverträffat sätt att förstå andra människor och vi vill att vår utgivning ska spegla samhällsutvecklingen i Sverige och i världen.

Leopard förlag startade 2001 av förläggaren Dan Israel och författaren Henning Mankell. Från 2017 är Johan Ehrenberg delägare.

Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Stina Oscarson, Mattias Gardell, Pierre Schori, Susan Faludi, Edward Snowden, Jonas Trolle, Maria-Pia Boëthius, Maryse Condé, Assia Djebar och Lo Kauppi.

Senast utgivna böcker