Libris förlag

Bokförlaget Libris grundades 1952, men verksamheten har pågått enda sedan 1910-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur, facklitteratur inom samhälle, psykologi och teologi, biblar och andaktsböcker samt barnböcker. Den kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor.

Vår vision är att ge ut böcker som ger Livsmod, Livsmening och Livskunskap.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker