Hoi Förlag

Hoi Förlag AB grundades 2010 med devisen ”För författare, av författare”, ett modernt bokförlag som sätter författarens intressen i första rummet. Vår unika affärsmodell har vunnit stort gehör i svensk förlagsbransch och inte minst bland författarna. Vi är idag Sveriges största så kallade hybridförlag. I Hoi Förlagsgrupp ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och vårt danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Vi är en expansiv verksamhet som reinvesterar en stor del av våra intäkter i utvecklingen av förlaget. 

Vi ser avtalet med författaren som ett samarbete där båda parter ska bidra och där en lyckad utgivning verkligen ska betala sig för författaren. Oavsett hur utgivningen går ska författaren få chansen att bygga sin plattform hos förlaget och vi prioriterar högt goda och många författarupplevelser. Hoi Förlag är medlem i Svenska Förläggarföreningen och Nordiska oberoende förlags förening. 

Hoi-modellen gör det möjligt för författaren att investera i sin bokutgivning, och tack vare det behålla den största delen av vinsten. Vi har en bred allmänutgivning för alla åldrar, vilket innebär att du hos oss kan hitta barn- och ungdomsböcker, deckare och dokumentärer, fantasy och biografier, managementlitteratur, feelgood, erotik och mer därtill. Vi ger endast ut böcker som vi anser håller hög litterär och kommersiell kvalitet. En förutsättning för utgivning är att vi bedömer att det finns en tillräckligt stor läsekrets för att författaren ska kunna få tillbaka sin investering och gå med vinst. Det skapar förutsättningar för långa samarbeten som alla tjänar på. 

Idag ger Hoi Förlagsgrupp ut ungefär 150 titlar om året och har en kraftig tillväxt inom digitala format, inklusive audio. 

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker