Hanna Nolin

Hanna Nolin har i tjugo år jobbat som journalist inom såväl dagspress som tidskrifter. Hon håller även utbildningar och föreläsningar inom ledarskap och kommunikation. Hon bor i Stockholm.