Linda Mossberg

Från Högskolan Väst: 

Jag är universitetslektor i socialt arbete och har ett fokus på organisationsforskning. Inom det fältet har jag till största delen sett till samverkan mellan olika professionella aktörer samt brukarmedverkan. Förtroende, makt, kultur och tolkningsföreträde är stora delar av hur jag förstår möten mellan individer och organisationer. Jag har ett fokus på verksamheter inom psykisk ohälsa och funktionsvariationer, vilket även har förgrenats till verksamheter inom skolans värld. 

Mina aktuella projekt rör samverkan gällande problematisk skolfrånvaro, vilket är mitt postdoksprojekt finansierat av FORTE. Jag och en kollega från Högskolan Väst studerar ungas tillit till kommunen som plats och organisation i ett samverkansprojekt med Grästorpskommun. Vidare studerar jag tillsammans kollegor från svenska och sydafrikanska universitet omhändertagna barns möjligheter till inflytande utifrån, i ett första skede, respektive lands lagstiftningar.