Petra Nyberg

Petra Nyberg är arkivarie vid Landsarkivet i Lund och i sitt arbete kommer hon i kontakt med många fascinerande personöden och historier. Den som berättas i Misgärningar kunde hon inte låta förbli glömd.