Håkan S. Sandberg

Forskar, författar och utvecklar samarbete i arbetslivet med inriktning på lärande, teamarbete och tillit.

Liv och samarbete är starka kryddor!