Rolf Jenner

Författaren Rolf Jenner är själv professionell skådespelare och musiker.