Jeremias Rosenqvist

Bert Jeremias (Jerry) Axel Rosenqvist-Aulin, professor (emeritus) i pedagogik. Huvudsakligt forskningsområde: specialpedagogik. Särskilda fokusområden: specialpedagogik vs. pedagogik; särskola och arbete för personer med utvecklingsstörning; specialpedagogisk teori- och begreppsutveckling; komparativ (internationell) specialpedagogik. Stort nationellt och internationellt kontaktnät inom sagda områden. Tidigare arbetsplatser: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Ca 80 vetenskapliga publikationer (Lista kan erhållas på begäran.)