Carl J Tengström

Carl J Tengström är född i Åbo, Finland. Efter några år utomlands i Tyskland, Schweiz och England , landade han i Uppsala där han påbörjade sina juridiska studier. 

Efter min examen vistades han ett halvår i New York innan han flyttade till Norrland för min tingstjänstgöring. Efter två år blev Carl anställd som notarie i en advokatbyrå i Stockholm. Det var där hans brottmålsbana började.

År 2008 publicerade han en poesibok, In Other Words, på engelska, utgiven av ett amerikanskt förlag i Philadelphia, Xlibris. Denna bok innehöll 56 dikter av olika slag, somliga traditionella andra mera experimentella. "Det är en feelgood bok som borde finnas på allas nattduksbord", menar författaren.

2020 publicerades Brottstycken, som handlar om olika mål han haft under sina 40 år som försvarsadvokat. 

"Det är, som framgår av titeln, små episoder, som ger en bild av de människor jag mött under min aktiva tid som advokat. Jag har försökt ge dem en röst, som de aldrig haft inför rätta."