Gunnar Svebring

Gunnar Svebring är född 1961 och infödd Lundabo. Fil kand inom Konstvetenskap, samt Fil Mag i Litterärt skapande. Vispoet och musiker. En brokig livshistoria har lett fram till insikten att "I begynnelsen var ordet." Skriver för att nå de djup som inte kan nås på annat sätt. Pakten är hans debutroman.